"lägga ner" - Engelsk översättning

SV

"lägga ner" på engelska

volume_up
lägga ner [ett fall] {vb}

SV lägga ner
volume_up
{verb}

1. allmänt

lägga ner (även: stänga av, avsluta, avspärra, sluta)
På detta sätt tvingar vi EU: s hönsuppfödare att lägga ner sina hönsgårdar.
In this way, we are causing European poultry farmers to close their poultry farms.
På detta sätt tvingar vi EU:s hönsuppfödare att lägga ner sina hönsgårdar.
In this way, we are causing European poultry farmers to close their poultry farms.
Börjar vi snoka kommer han att lägga ner affärerna och ordna leveranser från annat håll.
We snoop around, he'll close down and get his shipments from elsewhere.
lägga ner (även: anförtro, lägga, deponera, sätta in)
lägga ner (även: nedmontera, stänga)

2. mode & kläder: "sömnad"

lägga ner
volume_up
to let down {vb} (sewing)

Liknande översättningar för "lägga ner" på engelska

lägga verb
ner adjektiv
English
ner adverb
English
ner preposition
English

Användningsexempel för "lägga ner" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishAv samma skäl har vi även valt att lägga ner våra röster om de övriga betänkandena.
These same reasons are also behind our abstention on the remaining reports.
SwedishVi har av ovanstående skäl valt att lägga ner våra röster i denna fråga.
For the above-mentioned reasons, we have chosen to abstain from voting on this issue.
SwedishDärför anser vår grupp också att det för närvarande är nödvändigt att lägga ner vår röst.
Our Group therefore considers it necessary, for the time being, to abstain.
SwedishSom vanligt vid omröstningar får ni rösta för eller mot kandidaten, eller lägga ner er röst.
As usual, in the vote you may vote for or against the candidate, or abstain.
Swedish(EN) De brittiska konservativa ledamöterna beslöt att lägga ner vår röst om detta betänkande.
- The British Conservative Members decided to abstain in our vote on this report.
Swedish. - Vi svenska socialdemokrater valde att lägga ner våra röster.
in writing. - (SV) We Swedish Social Democrats have chosen to abstain.
SwedishVår grupp har beslutat att lägga ner våra röster i omröstningen på grundval av följande skäl:
Our group has decided to abstain from the vote for the following reasons:
SwedishAv alla dessa skäl röstade vi inte för detta betänkande utan valde att lägga ner våra röster.
For all of these reasons, we did not vote in favour of this report and chose to abstain.
SwedishDärför är det med sorg som vi kommer att lägga ner våra röster om det här betänkandet.
It is with regret, therefore, that we will abstain on his report.
SwedishJag har två skäl för att lägga ner min röst i den slutliga omröstningen om detta betänkande.
My reason for abstaining in the final vote on this report is two-fold.
SwedishVi bör t.ex. lägga ner Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.
We must earnestly begin to analyse and discuss which of the EU institutions should be abolished.
Swedish(Skratt) Så nu bestämmer hon sig för att lägga ner boken om våldtäkt.
(Laughter) So at this point, she decides to put the rape book away.
SwedishNi planerar att lägga ner mer än 800 miljoner ecu på osäkra reaktorer.
You are planning to spend upwards of ECU 800m on unsafe reactors.
SwedishJag tror mig veta att det spanska ordförandeskapet har för avsikt att lägga ner mer kraft på det.
I gather that the Spanish Presidency certainly intends to work on this with greater drive.
SwedishDet var just detta punkt 7 som gjorde att jag kunde lägga ner min röst.
It was precisely this Paragraph 7 that enabled me to abstain.
SwedishMiljörörelsen borde någonstans lägga ner sina krav på fiskestopp.
The environmental movement should get around to withdrawing its demands for an end to fishing.
SwedishVi kommer nog att lägga ner våra röster i slutomröstningen, eftersom det bara är en enda omröstning.
We shall no doubt abstain from voting in the final vote, because it is only a single vote.
SwedishMin grupp har föreslagit att ledamöterna ska lägga ner sin röst angående ändringsförslagen 7 och 8.
My group has suggested abstaining with regard to Amendments 7 and 8.
SwedishDet är därför som jag personligen kommer att lägga ner min röst i omröstningen om kompromissresolutionen.
This is why I personally intend to abstain from the vote on the compromise resolution.
SwedishTeatern tvingades lägga ner sina föreställningar i september på grund av ekonomiska svårigheter.
The theatre had to stop performing its programme in September because of financial difficulties.