SV lägg
volume_up
{neutrum}

lägg (även: etapp, ben, fot, lårstycke)
volume_up
leg {substantiv}

Synonymer (svenska) till "lägga":

lägga
Swedish

Användningsexempel för "lägg" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishAnge ett namn på det nya AutoFormatet i nästa dialogruta, Lägg till AutoFormat.
In the subsequent dialog Add AutoFormat, enter a name for the new AutoFormat.
SwedishLägg märke till att två miljarder människor inte har tillgång till elektricitet.
Note that two thousand million citizens do not have access to electricity.
SwedishOm ni vill föreslå nya säkerhetsåtgärder, lägg då fram dem inför parlamentet.
If you want to propose new security measures, bring them before Parliament.
SwedishVar snälla och lägg fram en lägesrapport, därför att det står människoliv på spel.
So please come forward with a progress report, because lives are at stake.
SwedishLägg ut er post på Internet så att vi kan studera alla kontakter som tas av lobbyister.
Put your mail on the Internet so that we can study all approaches from lobbyists.
SwedishDet finns utrymme för mer kraftfulla förslag, så var snäll och lägg fram dem.
There is room to come up with stronger proposals, so please come up with your proposals.
SwedishLägg ihop detta och i Göteborg bör vi kunna få ett resultat som är löftesrikt.
Add all this together, and we should be able to obtain a promising outcome in Gothenburg.
SwedishLägg märke till att det första tecknet i adressfönstret måste vara " > ".
Note that " > " has to be the first character in the address field.
SwedishKlicka på namnet på den tabell som Du vill lägga till och sedan på Lägg till.
Click the table name that you want to insert and then, click Insert.
SwedishSluta lägg er i.
Ladies and gentlemen of the right, what you do not like is the system.
SwedishLägg märke till ikonen på verktygslisten med vilken du öppnade utrullningslisten.
Now look at the icon at the top of the main toolbar with which you opened the floating toolbar.
SwedishLägg till en domän genom att ange domännamnet ochklicka på Lägg till domän.
Add a domain by entering the domain name andclicking Add New Domain.
SwedishOm du klickar på Lägg till, kan du i dialogrutan Öppna markera en fil som läggs till i fillistan.
Click Add to select a file in the Open dialog to be added to the list of files.
SwedishLägg ut alla dokument från hela lagstiftningsförfarandet på Internet.
Put all the documents from the entire legislation process on the website.
SwedishLägg dock märke till att all oro i regionen härrör från Kosovo.
But, you see, every irregularity in the area as a whole emanates from Kosovo.
SwedishSom Bono skulle säga: ”Lägg era pengar där ni har munnen; förpassa fattigdomen till det förgångna”.
As Bono would say: ‘Put your money where your mouth is; make poverty history’.
SwedishSom Bono skulle säga: ” Lägg era pengar där ni har munnen; förpassa fattigdomen till det förgångna ”.
As Bono would say: ‘ Put your money where your mouth is; make poverty history’.
SwedishLägg konstitutionen åt sidan och börja om på ny kula.
   Mr President, put the Constitution to one side and start afresh.
SwedishLägg märke till att de har levt med detta hot i mer än ett år, för de arresterades i mars 1999.
And remember, this has been the case for over a year as they were arrested in March 1999.
Swedishlägg märke till att allt eftersom fler ansluter, så blir det mindre riskabelt.
So, notice that, as more people join in, it's less risky.