"kvitto" - Engelsk översättning

SV

"kvitto" på engelska

SV

kvitto {neutrum}

volume_up
1. allmänt
Reseersättning skall erhållas efter uppvisande av kvitto.
Travel expenses should be refunded on submission of a receipt.
ett kvitto när mottagarna har läst meddelandet (MDN)
A read receipt, notifying me when recipients display the
Så du tar den här krypterade rösten med dig hem som ditt kvitto.
So you take this encrypted vote home as your receipt.
2. "bemyndigande, skriftligt intyg"
volume_up
certificate {substantiv} (a written certification)
Köparen betalar aktierna och säljaren överlämnar aktiebreven med påtecknad överlåtelse samt avräkningsnota (ett särskilt utformat kvitto).
The purchaser pays for the shares and the seller hands over the share certificates with a signed transfer including a contract note (a specially drawn up receipt).

Användningsexempel för "kvitto" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNär jag får ett meddelande och avsändaren begär ett kvitto (MDN), vill jag
When I receive a message and the sender requested a receipt (MDN)
SwedishIngen hacker kan bryta sig in och ändra din röst, eftersom den då inte kommer matcha ditt kvitto.
No hacker can break in and change your vote, because then it won't match your receipt.
SwedishGör följande om jag tar emot ett meddelande där avsändaren har begärt ett kvitto (MDN):
When I receive a message and its sender requested a receipt(MDN), send one in the following cases:
SwedishFlyttkostnader skall ersättas enligt kvitto, inte som två månaders extra lön.
Removal costs should be reimbursed on the basis of invoices, not in the form of two months' extra salary.
Swedish38 gånger har vi lagt fram förslag om att man skall få reseersättning enligt kvitto.
Thirty-eight times we have tabled a motion proposing that travel expenses should be based on receipts submitted.
SwedishReseersättning skall erhållas efter uppvisande av kvitto.
Travel expenses should be refunded on submission of a receipt.
SwedishSå du tar den här krypterade rösten med dig hem som ditt kvitto.
So you take this encrypted vote home as your receipt.
SwedishOm jag begär ett kvitto när ett meddelande skickas, vill jag ha
If I request a receipt when sending a message, I want
SwedishJag har röstat ja till förslag om att reseersättning skall utbetalas mot kvitto och erlagda kostnader.
I voted in favour of the proposals to reimburse travel expenses actually incurred, on production of receipts.
Swedishett kvitto när mottagarna har läst meddelandet (MDN)
A read receipt, notifying me when recipients display the
SwedishJag hittade ett kreditkorts kvitto i Macabes hus.
Listen, I found a credit card receipt in Macabe's house.
Swedishett kvitto från den mottagande servern (DSN)
A delivery receipt from the receiving server (DSN)
SwedishSkulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Can you give me a receipt for this application?
SwedishVanligtvis visas avgifterna på utdraget som GOOGLE*säljarens namn, men exakta uppgifter finns i ditt kvitto.
The standard format for charges on your statement is GOOGLE*Seller's name, but please check your receipt for exact details.
SwedishOch efter att vallokalen stängt, kan du kontrollera att din röst räknats genom att jämföra ditt kvitto mot rösten på webbsidan.
And after the close of the election, you can check that your vote was counted by comparing your receipt to the vote on the website.
SwedishGe mig ett kvitto på 25. 000.
SwedishNär ett kvitto kommer ska det
Swedishaldrig returnera ett kvitto
SwedishFinns det kvitto på det?
SwedishVill du ha kvitto?