"kvinna" - Engelsk översättning

SV

"kvinna" på engelska

EN
EN
EN
SV

kvinna {utrum}

volume_up
kvinna (även: dam, fruntimmer)
volume_up
woman {substantiv}
Ni är kvinna och jag vänder mig till er i er egenskap av kvinna.
Madam President, you are a woman and I am speaking to you as such.
Även de mest utfattiga av män har någon de kan hunsa, en kvinna eller ett barn.
Even the most destitute of men have someone they can abuse -- a woman or a child.
Den irländska regeringen har ännu inte utnämnt någon kvinna till revisionsrätten.
The Irish Government has never yet appointed a woman to the Court of Auditors.
kvinna (även: käringen, donna, lady)
Du tror förmodligen att bilden till vänster är en man, och att den till höger är en kvinna.
You probably think the picture on the left is male, the one on the right is female.
Där satt bara en kvinna och hon kan nästan betraktas som en kvinnlig gisslan.
There was only one woman, who might almost be regarded as a female hostage.
Till följd av detta utvecklas kroppen mer som en kvinna.
As a consequence, the body develops more along the female typical path.
kvinna (även: fru, härskarinna, fröken)
volume_up
lady {substantiv}
En kvinna sammanfattade det hela när hon sade:? De har krossat våra drömmar?.
One lady summed it up when she said 'they have taken away our dreams '.
En kvinna sammanfattade det hela när hon sade: ?De har krossat våra drömmar?.
One lady summed it up when she said 'they have taken away our dreams'.
Denna kvinna bara antecknade, vilket inte var särskilt tillfredsställande, men det var bättre än ingenting.
This lady just took notes, which was not very satisfactory, but it was better than nothing.

Användningsexempel för "kvinna" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishÄven de mest utfattiga av män har någon de kan hunsa, en kvinna eller ett barn.
Even the most destitute of men have someone they can abuse -- a woman or a child.
SwedishVi vet nu att varje minut dör en kvinna av orsaker som hör ihop med graviditeten.
We now know that, every minute, a woman dies for reasons connected with pregnancy.
SwedishDen irländska regeringen har ännu inte utnämnt någon kvinna till revisionsrätten.
The Irish Government has never yet appointed a woman to the Court of Auditors.
SwedishEn man och en kvinna utan arbete förkastar till slut det samhälle de tillhör.
A man or woman without a job ends up rejecting the society to which they belong.
SwedishHan sa: ”Kvinna, jag kan knappt uttrycka mina blandade känslor för min tanklöshet.
He said, 'Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness.
SwedishVarje minut dör en kvinna till följd av komplikationer i samband med graviditeten.
Every minute, a woman dies as a result of complications associated with pregnancy.
SwedishMr Laurio, lita aldrig på en vacker kvinna, speciellt en som är intresserad av dig.
Mr Laurio, never trust a beautiful woman, especially one who's interested in you.
SwedishDet är värt att komma ihåg vilken allvarlig lemlästning en abort är för en kvinna.
It is worth remembering what a serious mutilation an abortion is for a woman.
SwedishFör en kvinna kom fram -- man ser det i slutet av videon -- hon kommer fram.
Because this woman comes up -- you see at the end of the video -- she comes up.
SwedishAv Veckans affärer har hon nyligen utsetts till Sveriges mäktigaste kvinna.
She has recently been chosen as Sweden's most powerful woman by Veckans Affärer.
SwedishFör mer än sju år sedan kom en kvinna in på mitt kontor i Glasgow.
Mr President, over seven years ago a woman walked into my office in Glasgow.
SwedishDenna senaste utdragna och olagliga husarrest av en oskyldig kvinna är oacceptabel.
This latest extended and illegal house arrest of an innocent woman is unacceptable.
SwedishEtt förödande faktum är att i Afrika söder om Sahara dör en kvinna av 16 i barnsbörd.
Here is a damning fact: in sub-Saharan Africa one woman in 16 dies in childbirth.
SwedishDet är en studie från Harvard Business School, om en kvinna som heter Heidi Roizen.
There's a famous Harvard Business School study on a woman named Heidi Roizen.
SwedishFör några veckor sedan mördades en kvinna utanför parlamentets dörrar i Bryssel.
A few weeks ago in front of the Parliament building in Brussels, a woman was murdered.
SwedishÖvergreppet var så brutalt att denna unga kvinna tillfogades bestående inre skador.
The attack was so brutal that this young woman sustained permanent internal injures.
SwedishEn kvinna med minikjol i Österrike har avskedats för att hon bar detta plagg.
In Austria, a woman in a miniskirt has been dismissed because of her attire.
SwedishKan ni föreställa er att en svart rullstolsbunden kvinna kan känna sig diskriminerad?
Can you imagine that a black female wheelchair user can feel discriminated against?
SwedishMan har nämnt belopp som är högre än en halv årsinkomst för en rumänsk kvinna.
Sums are being mentioned that are higher than half a year’s salary for Romanian women.
SwedishVem kan vara säker på att en ung kvinna på 18 år är redo att fatta ett sådant beslut?
Who can be certain that a young woman of 18 is ready to make such a decision?

Synonymer (svenska) till "kvinna":

kvinna
kvinnor
Swedish