"kvarn" - Engelsk översättning

SV

"kvarn" på engelska

EN
EN
SV

kvarn {utrum}

volume_up
kvarn (även: press, pepparkvarn)
volume_up
mill {substantiv}
Detta ger euroskeptikerna vatten på sin kvarn.
That is grist to the eurosceptics’ mill.
Det gjorde att EU-skeptikerna fick vatten på sin kvarn, och jag tror att det gjorde EU-förespråkarna besvikna.
It was grist to the mill to the Eurosceptics and I think it disappointed Euro-enthusiasts.
För att öka förståelsen av vad som sker inne i en kvarn kommer pilotförsök att utföras vid LKAB, Malmberget.
In order to better understand the mill behaviour, pilot scale tests will be performed at LKAB, Malmberget.
kvarn

Användningsexempel för "kvarn" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSådana åsikter och uttalanden ger bara Rysslands politik och specialstyrkor vatten på sin kvarn.
Such views and talk can only support Russia's policies and its special forces.
SwedishDetta ger vatten på kvarn åt EU-motståndarna, och EU-acceptansen hotas.
That puts wind in the sails of the EU's opponents in those countries, and jeopardises its acceptance.
SwedishKommissionen meddelade oss att medel kommer att beviljas enligt principen ”först till kvarn”.
The Commission advised us that grants will be awarded on the 'first come, first served' principle.
SwedishDet gjorde att EU-skeptikerna fick vatten på sin kvarn, och jag tror att det gjorde EU-förespråkarna besvikna.
It was grist to the mill to the Eurosceptics and I think it disappointed Euro-enthusiasts.
SwedishAtt ta upp abortfrågan i Europaparlamentet i dag ger de irländska euroskeptikerna vatten på sin kvarn.
Raising the issue of abortion in the European Parliament today gives oxygen to Irish Eurosceptics.
SwedishEU-finansiering som distribueras enligt lotterimetoden ”först till kvarn får först mala” är felaktigt.
Mr President, EU funds distributed by the lottery of 'first come, first served' is wrong.
SwedishDå skulle den tyska pressen återigen få vatten på sin kvarn!
The German press would once again have a field day!
SwedishFör att öka förståelsen av vad som sker inne i en kvarn kommer pilotförsök att utföras vid LKAB, Malmberget.
In order to better understand the mill behaviour, pilot scale tests will be performed at LKAB, Malmberget.
SwedishVår lokala jordbruksminister beslutade att bevilja dessa bidrag utifrån modellen med ”först till kvarn får först mala”.
Our local Agriculture Minister decided to allocate these grants on a 'first come, first served' basis.
SwedishTyvärr har även vi, Europeiska unionen, genom våra misstag kastat vatten på denna kvarn av dödande mellan folkgrupperna.
Unfortunately we, the European Union, have added grist to the mill of mutual destruction with our mistakes.
SwedishTerroristen livnär sig på propaganda av detta slag; det är vad han behöver för att överleva, det är vatten på hans kvarn.
The terrorist feeds on this type of propaganda; this is what he needs to survive, it is grist to his mill.
SwedishDetta ger euroskeptikerna vatten på sin kvarn.
SwedishDessa ansökningar bidrar till kunskap och processflöde i begrepp som "gruva till kvarn" för övergripande min effektivitet.
These applications contribute to the knowledge and process flow in concepts such as "mine‐to‐mill" for overall mine efficiency.
Swedishfå vatten på sin kvarn
to get information that strenghtens ones case
SwedishDetta ger Jens-Peter Bonde hela tiden vatten på hans kvarn – om jag får vara så djärv och nämna namn –, och han livnär sig på det politiskt.
This is constant grist to Mr Bonde’s mill – if I may be so bold as to name names – and he makes political capital out of it.
SwedishDetta ger Jens-Peter Bonde hela tiden vatten på hans kvarn – om jag får vara så djärv och nämna namn –, och han livnär sig på det politiskt.
This is constant grist to Mr Bonde’ s mill – if I may be so bold as to name names – and he makes political capital out of it.
SwedishHär ger principen om " först till kvarn " dessutom rättviseproducenterna och handlarna fler möjligheter än de hittillsvarande bestämmelserna.
The 'greyhound'system, incidentally, offers a better deal than the present regime to those who produce and sell fair-trade bananas.
Swedishfå vatten på sin kvarn
Swedishförst till kvarn
Swedishfå vatten på sin kvarn

Synonymer (svenska) till "kvarn":

kvarn
Swedish
kvar
kvart
Swedish