"kula" - Engelsk översättning

SV

"kula" på engelska

volume_up
kula {substantiv}
EN

SV kula
volume_up
{substantiv}

kula (även: boll, kula, nystan, klot)
volume_up
ball {substantiv}
Granulat och kula separeras med några års intervall genom siktning.
Granules and ball are separated by a few year intervals by sieving.
You tear your ball again?
Gummigranulat i kulfång kan, till skillnad från sand, absorbera kulan effektivt utan att fragmentera kulan.
Rubber granules in Safety fitting can, unlike sand, absorbing the ball effectively without fragmenting bullet.

Synonymer (svenska) till "kula":

kula
Swedish

Användningsexempel för "kula" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMetoden med klöver är inte genomförbar, eftersom vi därigenom börjar på ny kula.
This path is not practicable as it would lead to a new set of problems.
SwedishInfoga ett andra 3D-objekt, t.ex. en kula, som är något större än kuben.
Insert a second 3D object, for example a sphere that is somewhat larger than the cube.
SwedishLägg konstitutionen åt sidan och börja om på ny kula.
   Mr President, put the Constitution to one side and start afresh.
SwedishDet finns vissa som menar att vi är bättre betjänta av att begrava gamla synder och börja på ny kula.
There are some who think that it is more in our interests to let bygones be bygones and make a fresh start.
SwedishJag ska ta hans vänstra kula.
SwedishDe slet ut min vänstra kula.
SwedishLåt oss därför börja på ny kula tillsammans; låt oss inte bara fortsätta som förut, vilket ni, herr kommissionsordförande, har påpekat.
Let us therefore open up a new chapter together, let us not merely carry on as before, as you, President of the Commission, have said.
SwedishNästan en person per minut dör av en kula från ett vapen, och två miljoner barn har dödats det senaste årtiondet.
Mr President, ladies and gentlemen, the figure of four million victims just quoted by the President-in-Office of the Council shows how important this topic is.
SwedishSkall då de som tillhör den andra och den tredje gruppen bara sitta tysta i diskussionen, eller spela kula medan de stora bjässarna röstar?
Must those in the second and the third groups simply keep quiet in the discussion or stand aside while the great of the earth cast their votes?
SwedishDet är bara genom att göra rent hus och börja om på ny kula med respekt för rättsstaten som kan vi övertyga våra medborgare om att vi inte offrar våra principer.
Only by cleaning house and starting afresh on the basis of real respect for the rule of law can we convince our citizens that we are not sacrificing our principles.
SwedishJag är säker på att de turkiska myndigheterna kommer att ge sig ut på den här resan med ett öppet sinne och att vi får möjlighet att börja om på ny kula den 3 oktober.
I have confidence that the Turkish Authorities will embark upon this journey with an open mind and that 3 October will provide the opportunity to start afresh.