"krock" - Engelsk översättning

SV

"krock" på engelska

SV

krock {utrum}

volume_up
krock (även: katastrof, buller, olycka, skräll)
volume_up
crash {substantiv}
Så härnäst, det här är barnet, samma krock, som sitter med säkerhetsbälte.
. ~~~ Now, this is the kid, same crash, who is in the seatbelt.
Det är som att kalla en krock mellan flera bilar eller lastbilar på en motorväg för naturkatastrof!
This is like calling a crash involving several cars or lorries on a motorway a natural disaster!
Den här krocken hade resulterat i ungefär 450 poäng.
And this crash would have been about a 450.
Denna krock mellan buss och långtradare är den värsta vägtrafikolyckan i vårt lands historia.
This collision between a bus and a juggernaut is the worst road traffic accident in the history of our country.
krock (även: slag, smäll, skräll, brak)
volume_up
smash {substantiv}
krock

Synonymer (svenska) till "krock":

krock

Användningsexempel för "krock" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet minskar skadorna efter en krock med fordon.
It reduces the severity of the consequences of colliding with a vehicle.
SwedishMedier eller främlingsfientliga partier bör inte göra misstaget att kalla det här för en krock mellan religioner eller civilisationer.
However, the media or xenophobic parties should not make the mistake of calling this a clash of religions or a clash of civilisations.
SwedishEuropa måste verkligen förstå att det i Estland uppstod en krock mellan västeuropeisk demokrati och de gamla sovjetiska totalitära ideologierna.
Europe absolutely must understand that in Estonia there was a clash between Western democracy and the old Soviet totalitarian ideologies.
SwedishSärskilt efter den 11 september måste vi ägna oss åt en global kulturdialog, för en krock mellan civilisationer, en kommer inte att leda oss någonvart.
Particularly after 11 September, we have to engage in a global cultural dialogue, for a clash of civilizations, a will get us nowhere.
SwedishSärskilt efter den 11 september måste vi ägna oss åt en global kulturdialog, för en krock mellan civilisationer, en kommer inte att leda oss någonvart.
By way of example, Canada voted with the European Union 96 % of the time during the current UN General Assembly, on those occasions when the European Union had a common position.
SwedishDen fundamentala krock vi bevittnade i Barcelona var ordförandeskapets högborgsgetto och hundratusentals vanliga människor som tågade på Barcelonas gator.
The basic clash we all witnessed in Barcelona was that of the presidency's stronghold ghetto and hundreds of thousands of ordinary people marching in the streets of Barcelona.
SwedishMen i väntan på detta andra förslag - för vilket vi förbereder studier som rättfärdigar och garanterar att denna krock inte skall uppstå -, måste den nuvarande situationen stå klar.
However, while awaiting this second proposal - for which we are preparing studies which guarantee that this shock does not occur - the current situation must be made clear.