"kraftansträngning" - Engelsk översättning

SV

"kraftansträngning" på engelska

SV kraftansträngning
volume_up
{utrum}

kraftansträngning (även: verk, försök, ansträngning, insats)
volume_up
effort {substantiv}
Detta är emellertid en kraftansträngning som i allt högre grad förstås.
It is an effort, however, that is being increasingly understood.
Därför krävs det en nationell kraftansträngning som verkligen gynnar konkurrenskraften inom dessa områden.
This is why a national effort is needed that genuinely favours competition in these areas.
En reformering innebär en kraftansträngning men jag är helt säker på att det kommer att vara värt det.
Carrying out reform will mean that we have to invest effort, but I am quite sure that we will get a good return.
kraftansträngning (även: kontakter, stöt, puff, knuff)
volume_up
push {substantiv}
Det kommer att krävas en kraftansträngning från Kroatiens sida.
This will require an all-out push on Croatia's side.
Och en kraftansträngning är nödvändig.
And push we must.
Han föreslog en fempunktsplan för att reparera detta misslyckande och en kraftansträngning av världens ledare för att återuppta och avsluta handelsförhandlingarna.
He proposed a five point plan to reverse that failure and a push by world leaders to restart and complete the trade talks.

Användningsexempel för "kraftansträngning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishSedan dess har EU gjort en gemensam kraftansträngning för att Europa återigen ska gå mot utveckling.
Well, since then, the European Union has found the collective energy to set Europe back on the path to progress.
SwedishDärför krävs det en allvarlig kraftansträngning, även i den privata sektorn, för att uppnå det målet.
Therefore serious efforts will be needed in this respect, including the private sector, so that to achieve this target.
SwedishVar snälla och gör en kraftansträngning för att leta upp dem.
SwedishDet är hög tid att med en gemensam kraftansträngning hjälpa utvecklingsländerna att uppnå en ökad välfärd.
Mr President, it is high time that forces were joined to help the developing countries to greater prosperity.
SwedishEuropeiska unionen kan inte klandras för detta eftersom den kraftansträngning som har gjorts är mycket beaktansvärd.
The European Union cannot be reproached for this because the efforts made were very considerable, even outstanding.
SwedishDet krävs helt enkelt en kraftansträngning.
SwedishMot denna bakgrund är Europeiska unionen, trots sina brister, en heroisk kraftansträngning som företagits mot dåliga odds.
Against this background the European Union, in spite of its imperfections, is a heroic endeavour undertaken against great odds.
SwedishVi måste göra en kraftansträngning för att få solida finanser, för detta är till sist det bästa fundamentet för den inre marknaden.
We have to try to establish sound finances, as they are, when all is said and done, the best foundation for the internal market.
SwedishOm EU ska göra en kraftansträngning för att åstadkomma dessa omfattande förändringar behöver vi de rätta verktygen för att klara av den uppgiften.
If Europe is to do the 'heavy lifting' to deliver such fundamental change, it needs the right tools to do that job.
SwedishEn annan brådskande prioritering är att göra en kraftansträngning för att införliva energi- och klimatmålen i vår tillväxt- och sysselsättningspolitik.
Another immediate priority is a vigorous drive to incorporate energy and climate goals into our growth and employment policy.
SwedishDet finns, det skall sägas öppet, även i många medier tvivel om om våldet verkligen bekämpas fullt effektivt, med kraftansträngning överallt.
There are also doubts, let us be quite frank about it, in many media about whether force is being combatted everywhere with the utmost rigour.
SwedishVi kommer för vår del att fortsätta att kämpa för att Europeiska rådets möte i Laeken skall ge tillfälle till en välgörande kraftansträngning.
As far as we are concerned, we will continue to fight so that the Laeken European Council becomes the opportunity to take a step forward for the good of citizens.
SwedishDet finns knappast någon nationell budget – och jag känner inte till någon – som man har gjort en sådan kraftansträngning med.
It is true that the Presidency has cut the amounts proposed by the Commission, but the rate of growth by comparison with the present period remains considerable: 8 % growth per year in real terms.
SwedishFör det första, när det gäller unionens framtid och utmaningar har ni betonat att det är viktigt att unionen gör en kraftansträngning i samarbete med parlamentet.
Firstly, with regard to the future of the Union and its challenges, you have insisted that unity creates strength and that there must be cooperation with Parliament.
SwedishSamtliga kommissionsledamöter – och främst vice ordförande Margot Wallström, vars särskilda område är just detta – har förbundit sig att göra en kraftansträngning inom det här området.
By providing people with simple and transparent information on the subject, they will be in a better position to understand what is at stake in Europe and to form opinions.