SV

korsning {substantiv}

volume_up
Text: Schweiziska alperna Korsning av Gibraltarsundet Korsning av Engelska kanalen. ~~~ Kommentator: Där är han iväg.
Text: Swiss Alps Strait of Gibraltar crossing English Channel crossing Commentator: There he goes.
På grund av 2D-linjens korsning uppkommer vid extrusionen till 3D flera delobjekt.
The crossing of the 2-D lines will form several single 3-D object parts during the extrution.
Det är naturen själv som sätter upp barriärer mot omöjliga eller vidunderliga korsningar.
It is nature itself which puts up barriers to impossible or monstrous crossing.

Användningsexempel för "korsning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDe är med rätta oroliga när en skola är belägen nära en korsning med tung trafik.
They are rightly worried when a school is situated near a crossroads with heavy traffic.
SwedishPå grund av 2D-linjens korsning uppkommer vid extrusionen till 3D flera delobjekt.
The crossing of the 2-D lines will form several single 3-D object parts during the extrution.
SwedishDen har inga spårvagnar, ingen tunnelbana, inte ens en planskild korsning.
It has no trams, no metro, not even a flyover.
SwedishText: Schweiziska alperna Korsning av Gibraltarsundet Korsning av Engelska kanalen. ~~~ Kommentator: Där är han iväg.
Text: Swiss Alps Strait of Gibraltar crossing English Channel crossing Commentator: There he goes.
SwedishDu avlossade tre skott mot en korsning full av folk.
You fired three rounds into a crowded intersection.
SwedishMorsning-korsning, knullfejs!
SwedishEuropa står i en korsning.
SwedishRomska kvinnor lever i en korsning av könsrelaterad och etnisk fördomsfullhet, men det är inte möjligt att reducera deras problem till endast kulturella eller etniska aspekter.
Separate Gypsy rooms, forced sterilisation, verbal abuse and lower standards of service are all current problems.
SwedishSom ni känner till står vi just nu i en korsning där EU-skeptikerna har lyckts förleda en del medborgare med tomma löften och falska påståenden.
As you know, we are currently at a juncture where the 'Eurosceptics' have succeeded in misleading some citizens with empty promises and false assertions.
SwedishSudan, det största landet i Afrika söder om Sahara, är en korsning mellan den arabiska och den afrikanska världen och en mosaik av många heterogena etniska grupper.
Sudan, the largest country in sub-Saharan Africa, is a crossroads between the Arab and African worlds, as well as a mosaic of many heterogeneous ethnic groups.
SwedishRomska kvinnor lever i en korsning av könsrelaterad och etnisk fördomsfullhet, men det är inte möjligt att reducera deras problem till endast kulturella eller etniska aspekter.
Roma women live on the crossroads of sexual and ethnic prejudice, but it is not possible to reduce their problems to merely cultural or ethnic dimensions.
SwedishMen om man ser detaljerat på saken, så ligger det ändå inte till på det viset att varje korsning med genetiskt modifierade växter innebär en katastrof för miljön.
However, if you study the subject in detail, you will see that it is not a fact that cross-pollination from genetically modified plants is always an environmental disaster.

Synonymer (svenska) till "korsning":

korsning