"kor" - Engelsk översättning


Menade du kör, köra
SV

"kor" på engelska

volume_up
kor {neut.}
EN

SV kor
volume_up
{neutrum}

  1. allmänt
  2. arkitektur

1. allmänt

trending_flat
"i kyrka"

volume_up
choir {substantiv}
Och körledaren där visste att jag sjöng och bjöd in mig till att gå med i kören.
And the choir conductor there knew that I sang and invited me to come and join the choir.
Det är viktigt att vetenskapen är en kör med så många intressanta röster som möjligt.
Science should be a choir, with as many interesting voices as possible".
Jag känner en närhet till den här kören -- nästan som en familj.
I feel a closeness to this choir -- almost like a family.

2. arkitektur

trending_flat
"i kyrka"

kor
volume_up
chancel {substantiv} [arkit.] (in a church)

Användningsexempel för "kor" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishKor håller på att bli en bristvara i norra Kenya på grund av klimatförändringen.
Cows are becoming a rare commodity in northern Kenya because of climate change.
SwedishKor bör äta gräs och det är också det bästa sättet att undvika denna situation.
Cows should eat grass and this is the best way of preventing what is occurring now.
SwedishKor och får, som i vanliga fall endast äter vegetabilisk föda, görs till kannibaler.
Cows and sheep that normally only eat vegetable feed are turned into cannibals.
SwedishSå jag började undra vad som händer om vi utmanade några av dessa heliga kor.
So I started to wonder what would happen if we challenged some of these sacred cows.
SwedishFör att höja sina referensvärden pumpade britterna upp sina kor med mjöl.
In order to increase their yield, the British stuffed their cows with bonemeal.
SwedishKor blev kannibaler, och man tog ingen hänsyn till djurens arttillhörighet.
Cows became cannibals and the animals' nature was no longer taken into consideration.
SwedishSamtidigt ökade gårdarnas storlek med 65 procent och antalet kor per gård med 30 procent.
At the same time, farm areas increased 65% and the number of cows per farm 30%.
SwedishSamtidigt ökade gårdarnas storlek med 65 procent och antalet kor per gård med 30 procent.
At the same time, farm areas increased 65 % and the number of cows per farm 30 %.
SwedishEnligt den spanska ledamoten Elena Valenciano har kor bättre skydd än kvinnor i EU.
According to Spanish Member Mrs Valenciano, cows are better protected in the EU than women.
SwedishSom kategorier avses: kalvar, ungtjurar, oxar, kvigor, kor och äldre tjurar.
The existing categories are: calves, young bulls, bullocks, heifers, cows and older bulls.
SwedishJag tycker inte att rubrik 4 skall behöva innehålla några heliga kor.
As far as I am concerned, category 4 should not contain any holy cows.
SwedishJag kommer från Nederländerna där våra kor skyddsvaccinerats i över 60 år.
I come from the Netherlands where our cattle were prophylactically vaccinated for over 60 years.
SwedishTvå BSE-kor i Tyskland och vi har hunnit en vecka längre.
A week further down the line and two cases of BSE have come to light in Germany.
SwedishGrundproblemet är att man har betalat dubbla stöd för samma kor.
The main problem is that the same cows have been paid for twice over.
SwedishRevisionsrättens grundläggande påstående är att man har betalat dubbla stöd för samma kor.
The basic contention by the Court of Auditors is that the same cows have been paid for twice over.
SwedishI grundskolan lärde jag mig att kor äter gräs, att de är idisslare.
I learnt at primary school that cows eat grass and are ruminants.
SwedishOch av vinstbegär utfordrar vi nu våra kor med kreatursfoder berikat med köttmjöl.
And it is owing to pursuit of profit that we now feed our cows cattle feed fortified with animal bonemeal.
SwedishHur många här skulle uppskatta att under 24 timmar ha fyra kor i sin dubbelsäng eller tio får?
How many of us would appreciate having four cows or ten sheep in their double bed for 24 hours?
SwedishSvaret är: en grön äng med tio magra kor som alla mjölkar varandra.
I would like to start with a question from twenty years ago: what was the coat of arms of COMECON?
Swedish146 000 brittiska kor slaktades utan att Bryssel blinkade.
146 000 British cows were destroyed without Brussels batting an eyelid.