"koppel" - Engelsk översättning

SV

"koppel" på engelska

SV

koppel {neutrum}

volume_up
koppel (även: rem, hundkoppel)
volume_up
leash {substantiv}
Put a leash on your cat.
Genom tanken om självstyre för Tibet, ”rädda Tibet”-vägen, viftar man bara med ett koppel framför en maktlös elit och ett folk som har slaktats både andligen och kroppsligen.
The idea of autonomy for Tibet, the 'Save Tibet' path, is just waving a leash in front of an impotent elite and a people which has been slaughtered, both spiritually and physically.
Om vi vill ha en bra miljö- och energipolitik är det inte rimligt att sätta koppel på medlemsstater som har kommit längre eller som har strängare krav i en viss fråga och binda dem.
If we want a good environment and energy policy, it makes no sense to put Member States that are more advanced or have stricter requirements in a particular matter on a leash and shackle them.
Ni påstår er vara demokrater men ni förslavar Europas arbetarklass under marknaderna, finansmarknaderna, som leder er runt i koppel.
You claim to be democrats, but you enslave the working people of Europe to the markets, the financial markets, which lead you around by the nose.

Användningsexempel för "koppel" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSätt koppel på din katt.
SwedishJag har inget koppel.
SwedishNi påstår er vara demokrater men ni förslavar Europas arbetarklass under marknaderna, finansmarknaderna, som leder er runt i koppel.
You claim to be democrats, but you enslave the working people of Europe to the markets, the financial markets, which lead you around by the nose.
SwedishGenom tanken om självstyre för Tibet, ”rädda Tibet”-vägen, viftar man bara med ett koppel framför en maktlös elit och ett folk som har slaktats både andligen och kroppsligen.
The idea of autonomy for Tibet, the 'Save Tibet' path, is just waving a leash in front of an impotent elite and a people which has been slaughtered, both spiritually and physically.
SwedishOm vi vill ha en bra miljö- och energipolitik är det inte rimligt att sätta koppel på medlemsstater som har kommit längre eller som har strängare krav i en viss fråga och binda dem.
If we want a good environment and energy policy, it makes no sense to put Member States that are more advanced or have stricter requirements in a particular matter on a leash and shackle them.