"kontanter" - Engelsk översättning

SV

"kontanter" på engelska

EN
EN
SV

kontanter {pluralis}

volume_up
Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten.
The share capital may include cash or other assets of value to the business.
Att köpa ett konkursbo kräver snabba beslut och tillgång till kontanter.
Acquiring a bankrupt estate demands quick decisions and access to ready cash.
Vi kommer att ha särskilda risker vid införandet av euron som kontanter.
Introducing the euro as cash will create special risks.
kontanter (även: pengar, pengarna, betalningsmedel, peng, kosing)
volume_up
money {substantiv}
E-pengar har med andra ord långt kvar innan det blir ett seriöst alternativ till kontanter.
So, clearly, e-money has a long way to go to become a serious alternative to cash.
Som exempel på detta kan bedrägeriet med andra betalningsmedel än kontanter, för att uttrycka det på tyska med plastpengar eller kreditkort, tjäna.
One example is fraud with non-cash means of payment - in short, plastic money and credit cards.
Det har visat sig att penningflödena för att finansiera terrorism i allt högre grad sker i det fördolda, genom användning av kontanter och genom överföring av pengar med kurirer.
It has been shown that money flows for the funding of terrorism are increasingly going underground, making use of cash and transferring money using couriers.

Användningsexempel för "kontanter" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten.
The share capital may include cash or other assets of value to the business.
SwedishAtt köpa ett konkursbo kräver snabba beslut och tillgång till kontanter.
Acquiring a bankrupt estate demands quick decisions and access to ready cash.
SwedishE-pengar har med andra ord långt kvar innan det blir ett seriöst alternativ till kontanter.
So, clearly, e-money has a long way to go to become a serious alternative to cash.
SwedishEtt annat problem som vi kommer att ha att göra med är förfalskningen av kontanter.
Another problem we will have to tackle is counterfeit coins and notes.
SwedishVarje EU-medborgare utför i genomsnitt 138 betalningar som inte görs med kontanter varje år.
Every EU citizen carries out, on average, 138 non-cash payment transactions each year.
SwedishDet som vi i själva verket har här är ett nytt sätt att beteckna icke-kontanter.
What we are really dealing with here is a new way of undertaking and recording credit transactions.
SwedishFrån och med den 1 januari 1999 kan transaktioner i annat än kontanter ske i eurovalörer.
From 1 January 1999 all non-cash transactions can be carried out in the euro denomination.
SwedishMåste jag deklarera kontanter eller betala skatt på pengarna?
Will you need to declare how much cash you are carrying or pay taxes on it?
SwedishDärför har efterfrågan på gränsöverskridande vägtransporter av kontanter i euro ökat markant.
As a result, the demand for cross-border transport of euro cash by road has risen markedly.
SwedishDen organiserade brottsligheten kommer utan tvekan att hamstra kontanter för sin olagliga trafik...
I am sure that organised crime networks amass cash supplies for illegal transactions...
SwedishHan vann $15,000 i kontanter och köpte huset som jag växte upp i.
He made 15,000 dollars cash and bought the house that I grew up in.
SwedishDen organiserade brottsligheten kommer utan tvekan att hamstra kontanter för sin olagliga trafik ...
I am sure that organised crime networks amass cash supplies for illegal transactions ...
SwedishVi kommer att ha särskilda risker vid införandet av euron som kontanter.
Introducing the euro as cash will create special risks.
SwedishPrecis lika absurt är det att kräva att kontanter endast skall kunna överlämnas från person till person.
It makes just as little sense to demand that cash only be handed over from person to person.
SwedishLäs mer om euron, växelkurser och kontanter och kontokort.
Find out more about the euro, the exchange rates of other currencies and using cash and cards.
SwedishYrkesmässiga gränsöverskridande vägtransporter av kontanter i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet (
Professional cross-border transportation of euro cash by road between euro-area Member States (
SwedishDe hade aldrig hört talas om företaget bakom lastbilen och chauffören betalade i kontanter för färjan.
They had never heard of the company on the side of the lorry and the driver paid cash for the ferry.
SwedishSamma studie upptäckte att leenden är lika stimulerande som att få upp till 16.000 pund i kontanter.
The same study found that smiling is as stimulating as receiving up to 16,000 pounds Sterling in cash.
SwedishAntalet bedrägerier och förfalskningsbrott som rör andra betalningsmedel än kontanter ökar i snabb takt.
The amount of fraud in non-cash transactions is growing fast.
SwedishAvgifterna är de samma som tidigare, oavsett om det gäller växling av kontanter eller gränsöverskridande betalningar.
These charges still exist, both for exchanging cash and for making cross-border payments.