"kommunfullmäktige" - Engelsk översättning

SV

"kommunfullmäktige" på engelska

SV kommunfullmäktige
volume_up
{utrum}

kommunfullmäktige (även: stadsfullmäktige)
volume_up
city council {substantiv}
Till att börja med leds kommunfullmäktige i Birmingham av Labourpartiet och inte av socialister.
Firstly, Birmingham City Council is a Labour council, not a socialist council.
Vi behöver reda ut situationen med kommunfullmäktige i Strasbourg först, eftersom de måste betala för det.
We need to clarify the position with Strasbourg city council first, because they must pay for it.
Jag befann mig på platsen med mina kolleger från kommunfullmäktige, och det var ett mirakel att vi överlevde.
I was at the scene with my colleagues from the city council, and it was only by a miracle that we survived.
kommunfullmäktige
Känner han till projektet som kommunfullmäktige i Edinburgh tagit initiativ till, vilket kallas "nolltolerans för våld mot kvinnor"?
I would ask him if he is aware of the project pioneered by the City of Edinburgh district council which is entitled 'zero tolerance on violence against women' .
kommunfullmäktige
volume_up
city councillor {substantiv}

Användningsexempel för "kommunfullmäktige" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishOm detta sker i ett kommunfullmäktige kan det hända i hela Europeiska unionen.
If that happens just in one council, it can happen throughout the European Union.
SwedishÅtalet tvingades fram på initiativ av belgiska socialdemokrater i kommunfullmäktige.
It was brought on the initiative of Belgian socialist councillors.
SwedishJag gjorde experimentet att titta på dagordningen för lokala kommunfullmäktige.
Out of curiosity, I looked at the agendas of local councils.
SwedishI Frankrike är 95 procent av de folkvalda ledamöter av kommunfullmäktige.
In France, 95 % of elected representatives are town councillors.
SwedishI Frankrike är 95 procent av de folkvalda ledamöter av kommunfullmäktige.
In France, 95% of elected representatives are town councillors.
SwedishBland dessa finns 14 företrädare som utsetts i allmänna val: tolv borgmästare och två kommunfullmäktige.
They include 14 representatives elected by the public: 12 mayors and two municipal councillors.
SwedishEn majoritet i stadens kommunfullmäktige ställde sig också bakom en förklaring i vilken man protesterade mot projektet.
The majority of the city councillors also supported a declaration opposing the project.
SwedishKommunfullmäktige, som har valts i en rysktalande stad, får inte använda sitt modersmål på möten.
Local councillors, elected in a Russian-speaking city, are not allowed to use their mother tongue in meetings.
SwedishKommunfullmäktige är till exempel ofta omedvetna om att de kan bli Emas-certifierade och föregå med gott exempel.
Town councils, for example, are unaware that they could be EMAS certified and set a great example.
SwedishJag skulle också vilja lovorda modet hos de ledamöter av kommunfullmäktige som lyckades övermanna angriparen.
I should also like to praise the courage of the members of the council who managed to overpower the intruder.
SwedishNär valet till kommunfullmäktige har hållits i slutet av månaden kommer fler kvinnor att sitta i kommunfullmäktige.
With the local council elections to be held at the end of this month, more women should sit on the local councils.
SwedishJag kan inte få in dig i kommunfullmäktige.
I could've got you into the council next term.
SwedishJag var ledamot av kommunfullmäktige i Rom i fem år samtidigt som jag satt i Europaparlamentet och jag hanterade just dessa frågor.
I was a municipal councillor in Rome for five years whilst I was an MEP and I dealt with these same issues.
SwedishKommunfullmäktige i de olika kommunerna har inte använt sig av sin generalplan för att avlägsna bostadsområden och affärsverksamhet ur riskzonen.
Town councils have not used their land use plans to keep residential or commercial areas away from danger.
SwedishVi kan göra kommunfullmäktige tillgängligt.
SwedishLåt oss inte glömma bort att val till kommunfullmäktige och regionala församlingar hålls för att företräda hela befolkningen.
Let us not forget that elections for local councils and regional parliaments are held so as to represent the entire population.
SwedishNågra månader senare gjordes nya val, som även de var allmänna, det möjligt att inrätta kommunfullmäktige i hela Algeriet.
Elections were held a few months later, also by universal suffrage, throughout Algeria that allowed local authorities to be established.
SwedishDen 20 mars dödades en ledamot av kommunfullmäktige för det socialistiska partiet i Lasarte, Froílan Elespe, med två kulor i huvudet.
On 20 March, Froilàn Elespe Inciarte, a Socialist party municipal councillor in Lasarte, was shot twice in the head and killed.
SwedishVi skulle därför tvingas meddela de brittiska kommunfullmäktige att de skall avlägsna förpackningar från hushållens avfallsflöde.
This would mean that we would have to tell British local councils to initiate policies to remove packaging from the household waste stream.
SwedishMan får ibland det intrycket att hans inlägg snarast har att göra med att val till kommunfullmäktige äger rum i Wien den 25 mars.
I sometimes get the impression that his statements have more to do with the fact that there are local elections in Vienna on 25 March.