"komma tillsammans" - Engelsk översättning

SV

"komma tillsammans" på engelska

SV komma tillsammans
volume_up
{adverb}

komma tillsammans (även: tillsammans, samtidigt, på samma gång, ihop)

Liknande översättningar för "komma tillsammans" på engelska

komma substantiv
English
komma verb
tillsammans adverb
English
tillsammans
English

Användningsexempel för "komma tillsammans" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag tycker att Europeiska unionen och Förenta staterna tillsammans måste komma överens om vad som skall göras mot Burma.
In my opinion, the European Union and the United States should agree on a strategy against Burma.
SwedishEU:s medlemsstater måste emellertid tillsammans komma överens om definitionernas innehåll och avtalens betydelse.
The Member States of the European Union must, however, jointly agree on the substance of the definitions and the importance of agreements.
SwedishHjälp oss att tillsammans komma till en god lösning på alla dessa frågor, även om det inte kommer att lyckas med detta betänkande.
Help us, so that we can find a good solution to all these questions, even if we do not manage to do so now with this report.
SwedishOm vi håller detta i minnet hoppas jag att vi kan komma fram till kompromisser tillsammans med ledamöterna i de andra grupperna under de kommande diskussionerna.
That will not, however, be possible with the present structure of the Budget, so we will have to make use of the flexibility instrument.
SwedishMan bör komma ihåg att tillsammans med skarpsill och makrill, så är torsken en av de vanligaste arterna som fiskas av Europeiska unionens fiskeflottor.
It should be remembered that, along with sprat and mackerel, cod is one of the species most commonly fished by the European Union's fishing fleets.
SwedishOm vi håller detta i minnet hoppas jag att vi kan komma fram till kompromisser tillsammans med ledamöterna i de andra grupperna under de kommande diskussionerna.
With that in mind, I hope that we will be able to arrive at compromises with the members of the other groups in the forthcoming discussions.
SwedishVi kan inte göra det utan att tillsammans komma fram till en gemensam ståndpunkt, en ståndpunkt som vi hittills har saknat, men vars grundläggande principer ständigt försvaras.
It cannot do so without a common position reached collectively, one which so far, we have not had, but whose essential principles are continually defended.
SwedishEuropa måste finnas: Det gemensammas perspektiv i stället för det skiljande, att jämlikt komma tillsammans i stället för splittring, ett rivande av murar som skiljer oss.
Europa must exist. The perception of what we have in common, rather than what divides us; the meeting of equals, rather than the separation; the demolishing of barriers which keep us apart.