"komma nära" - Engelsk översättning

SV

"komma nära" på engelska

SV komma nära
volume_up
{verb}

komma nära (även: närma sig)
komma nära

Liknande översättningar för "komma nära" på engelska

komma substantiv
English
komma verb
nära adjektiv
nära adverb
English
nära verb
nära
English
nära preposition

Användningsexempel för "komma nära" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet har tagit över 20 år att konstruera konstitutionen, men vi börjar komma nära.
It has taken over 20 years to construct this Constitution but we are getting close.
SwedishMen viktigare än så, låt mig säga det: Jag kommer att komma väldig nära nu.
But more importantly, let me tell you -- I'm going to come up really close here.
Swedishförespråkar att man lever i celibat för att komma Gud så nära som möjligt.
advocates that one live as a celibate to get as close to God as possible.
SwedishDetta avtal är ett exempel på hur man kan komma fram till nära fördragsförbindelser.
This Agreement is an example of how close relations can be achieved on the basis of an accord.
SwedishJag måste lära mig att komma nära var och en av er på ett annorlunda sätt.
I need to learn to be in touch with each one of you differently.
SwedishVi måste komma nära honom, höra vad det är som på gång.
We gotta find a way to get close to him, get inside and hear what's going on.
SwedishJa, EU kan komma nära sina medborgare, det bevisar vi i dag!
Yes, Europe can be close to its citizens, as it is proving today!
SwedishDet har tagit över 20 år att konstruera konstitutionen, men vi börjar komma nära.
It will be difficult to progress matters in certain social or fiscal areas, but no more difficult than at present.
SwedishDen drar sig tillbaka, genom att komma alldeles nära, till ett avstånd av en halv meter, eller ännu närmare.
It will slip away by coming very close, as close as half a metre away even right on top of us.
SwedishOm jag skulle komma emot dig, ansikte mot ansikte, och komma så här nära dig, så skulle du känna dig hotad.
Now if I were to come to you face-to-face and come this close to you, you would feel threatened.
SwedishKanske kan du komma honom nära nog att göra vad som krävs.
Maybe you can get close enough to do what has to be done.
SwedishHon knöt sig till Kjell Bjarne för att komma nära mig.
Reidun has simply used Kjell Bjarne to get closer to me!
SwedishVi skulle vilja återinföra detta för att kommanära kommissionens ursprungliga förslag som möjligt.
We should like to reintroduce this in order to come as close to the original Commission proposal as possible.
SwedishVarje institution måste således anpassa sitt tillvägagångssätt för att komma medborgarna så nära som möjligt.
Every institution must therefore adjust its mode of operation to come as close as possible to the citizen.
SwedishDet handlar om möjligheten för människor att faktiskt komma nära parlamentet och lära sig hur det kan vara till nytta.
It is the opportunity for people to actually get close to Parliament and learn how it can be useful.
SwedishVad vi kan göra är att kommanära en sådan plan som möjligt, och det kommer inte att finnas någon bättre plan än denna.
What we can do is come as close as we can to such a plan, and there will be no better plan than this one.
Swedish. - (DE) Trots att det är många år sedan EU grundades har EU fortfarande inte lyckats komma nära sina medborgare.
in writing. - (DE) Even after all the years since its formation, the EU is still not actually close to its citizens.
SwedishHon kommer inte ens att komma nära det.
I don't think she'll get anywhere near it.
SwedishDet viktigaste är emellertid att all institutionell kommunikation bör kommanära vanliga medborgare som möjligt.
The most important thing, however, is that all institutional communication should get as close to ordinary citizens as possible.
SwedishJag vill komma nära de prickarna.