"kollision" - Engelsk översättning

SV

"kollision" på engelska

SV

kollision {utrum}

volume_up
kollision (även: effekt, stöt, verkan)
Ingen reaktor skulle kunna hålla stånd mot en kollision med en Boeing 747.
No reactor could withstand the impact of a Boeing 747.
Varken Sellafield eller la Hague har utformats för att stå emot en kollision med ett trafikflygplan.
Neither Sellafield nor la Hague was designed to withstand the impact of a commercial jet.
Vid en mindre kollision skyddas fotgängaren av en del som är utrustad med stötdämpare.
In the case of a slight impact, protection is also provided by a part fitted with a shock absorber.
kollision (även: strid, sammanstötning, konflikt, krock)
Denna kollision var en allvarlig varning och vi bör lägga den på minnet.
This collision was a grave warning and we should take note.
Detta direktiv gäller skyddet av oskyddade trafikanter i händelse av kollision med en bil.
This directive relates to the protection of vulnerable road users in the event of a collision with a motor vehicle.
Vi känner alla till att kärnkraftsanläggningar inte är konstruerade för att kunna stå emot en kollision med ett stort flygplan, i synnerhet inte en jumbojet.
We all know that nuclear power plants were not designed to withstand collisions with large aircraft, particularly jumbo jets.
kollision (även: katastrof, buller, olycka, skräll)
volume_up
crash {substantiv}
Den bästa lösningen efter denna kollision är att öka investeringen i EU:s säkerhetssystem ERTMS, det europeiska ledningssystemet för järnvägstrafik.
The best solution, after this crash, is to increase the investment in the European safety system, ERTMS.
kollision (även: ingripande, konflikt, inskridande)
kollision (även: slag, smäll, skräll, brak)
volume_up
smash {substantiv}

Synonymer (svenska) till "kollision":

kollision

Användningsexempel för "kollision" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishHar vi ändå inte en olycklig kollision på vår föredragningslista?
To put it mildly, does that not amount to an unfortunate clash in our agenda?
SwedishBilar måste utformas så att de vid kollision med fotgängare orsakar så lite skada.
Cars must be designed in such a way that, in the event of their colliding with passengers, they cause minimal injury.
SwedishMen i centrum av detta finns en kollision mellan den fria världen och det som fortsätter att vara en diktatur.
But at the heart of this lies the clash between the free world and what remains a dictatorship.
SwedishKollision om T minus 9 minuter och 47 sekunder.
Event threshold in T-minus 9 minutes, 47 seconds.
SwedishDet är minuter innan kollision, inte timmar.
We've got minutes until it hits, not hours.
SwedishVi känner alla till att kärnkraftsanläggningar inte är konstruerade för att kunna stå emot en kollision med ett stort flygplan, i synnerhet inte en jumbojet.
We all know that nuclear power plants were not designed to withstand collisions with large aircraft, particularly jumbo jets.