"kolla" - Engelsk översättning

SV

"kolla" på engelska

EN
volume_up
Kolla! [exempel]

SV kolla
volume_up
[kollade|har kollat] {verb}

Jag behöver veta om du kan kolla några email de senaste 72 timmarna.
Look, I need you to see if you can check any e-mails in the Iast 72 hours.
Jag tänkte bara kolla om du behöver hjälp med något.
I just wanted to see if you need any help with anything.
Vi måste göra tester för att kolla skadornas omfattning.
We need to run tests to see the extent of the damage.

Användningsexempel för "kolla" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishTa med skrivmaskinen till mig, så kan jag kolla om den stämmer överens med brevet.
Bring me that typewriter, and then I can forensically match the type... to the letter.
Swedish"Kolla in kvalitén på det här gratispappret jämfört med ditt usla vanliga papper!
"Egad, man! ~~~ Look at the quality of the free paper compared to your lousy regular paper!
SwedishNu kan du faktiskt ta reda på hur de kommunicerar genom att kolla in deras Facebook-sidor.
Now you actually know how they connect to each other by looking at their Facebook page.
SwedishKramer, nästa gång du pratar med henne, kolla om hon känner Kelly på Monks.
You know, Kramer, the next time you talk to her...... find out if she knows Kelly from Monk's.
SwedishOch om jag skulle kolla på Indien istället, så har vi faktiskt en annan typ av skillnad i Indien.
And if I would also look at India, you have another type of inequity, actually, in India.
SwedishOm du är nyfiken på hur 3D-grafik kan se ut med WebGL, kan du kolla följande demo-visningar: .
If you’re curious to find out what 3D graphics can look like using WebGL, try out these demos.
SwedishDet är, kolla det är en hel bunt med kort som ger det här intrycket.
It's -- look, it's a bunch of cards that gives this impression.
SwedishJag kan kolla på Manute när han kör på hela natten.
I could watch old Manute do his thing all night long and not get tired of it.
SwedishVi ska kolla på några bilder här på några av dina företag.
So, we're going to put up some slides of some of your companies here.
SwedishKolla, jag har dåliga erfarenheter...... prata om gamla förhållanden, oavsett hur tillfälliga.
Look, I've had really bad experiences...... talking about past relationships, no matter how casual.
SwedishKolla, det är inte ett kort.
When I put one card at a table -- look, it's not one card.
SwedishOch vi gjorde detta passivt genom kolla om de hade gått till universitetets hälsocentral eller ej.
And we did this passively by looking at whether or not they'd gone to university health services.
SwedishJag ber bara att ni häktar honom och kolla upp honom.
I want you to put him in a detention center and run a clearance on him.
SwedishFör, egentligen, vill de ju att man ska kolla på dem, eller hur?
Because, really, they want you to look at themselves, right?
SwedishHon lät oss också åka på fantastiskt långa cykelturer, och vi fick aldrig kolla på tv.
And making us go on wonderful, long bike rides. ~~~ And we were never allowed to watch television and the like.
SwedishSå jag plockade fram min handdator och sa: "Okej, jag ska kolla vad jag hade bokat in den 12 september."
So I pulled out my little PDA, and I said, "Okay, let's look up my appointments for September 12th."
SwedishTa dig gärna en titt på var vi finns på kartan eller kolla in vår avståndstabell:
SwedishVill du kolla på livmoderhalsen, syster Kisilevsky?
Would you take a look at that cervix, Nurse Kisilevsky?
SwedishNi kan också enkelt kolla upp detta i lagstiftningen.
You can also look that up easily in the legislation.
SwedishJag menar, kolla bara hur han ignorerar alla andra tjejer.
I mean, look how he ignores every other girl.