"knäcka" - Engelsk översättning


Menade du knacka
SV

"knäcka" på engelska

SV knäcka
volume_up
[knäckte|har knäckt] {verb}

Henne skulle vi knäcka i två delar rätt fort?
I bet we could break that in half real quickly hey?
Det visade sig dock vara omöjligt att kväva eller knäcka oss, utan vi fortsatte att leva som fria människor.
It was impossible to stifle or break our spirit, however, and we continued to live as free people.
On three, we're gonna break that beam.
Det är även en marknadsöppnande åtgärd som inte använder släggor för att knäcka muttrar.
It is also a market-opening measure without using sledgehammers to crack nuts.
Vi försöker knäcka koden för skyddsrättigheter för företagen, men det är inte lätt.
We are trying to crack the code of protective rights for the companies but it is not easy.
Du måste knäcka huvudkrypteringen för att komma in i systemet.
It has a central encryption you have to crack to utilize the system.
You are not going to destroy us any more.
Textil-, konfektions- och skomarknaden utgör ett utmärkt exempel på hur kinesisk import kan knäcka en marknad och få en dominoeffekt på andra sektorer.
The textile, clothing and footwear market provides us with an excellent example of how Chinese imports can destroy a market, and have a knock-on effect on other sectors.
Urszula Krupa beskrev för oss hur klimat- och energipaketet, men också denna lagstiftning, kommer att driva ut små tillverkare från marknaden och hur den kommer att knäcka dem.
Mrs Krupa told us how the climate and energy package, but also this legislation, will drive small manufacturers from the market and how it will destroy them.
Det visar sig nämligen att dessa left overs utgör en ganska hård nöt att knäcka.
Indeed it is clear that the question of the leftovers is going to be a fairly hard nut to crack.

Synonymer (svenska) till "knäcka":

knäcka

Användningsexempel för "knäcka" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishStora exportländer som Tyskland håller på att knäcka den ekonomiska politiken i Grekland.
Major exporters such as Germany are forcing Greek economic policy to its knees.
SwedishDen kinesiska regimens mål att knäcka denna rörelse kommer inte att lyckas.
The Chinese régime' s objective of breaking this movement will not succeed.
SwedishDen kinesiska regimens mål att knäcka denna rörelse kommer inte att lyckas.
The Chinese régime's objective of breaking this movement will not succeed.
SwedishDetta område kommer att bli en hård nöt att knäcka, i synnerhet efter den 2 november.
This area will be very difficult, and all the more so since 2 November.
SwedishDet är vad som fick Lissabonstrategin på fall, och det kommer att knäcka även den här strategin.
This is what defeated the Lisbon Strategy and it will defeat this strategy also.
SwedishLåt mig påminna om det populära talesättet ”det går inte att laga omelett utan att knäcka ägg”.
Let me remind you of the popular proverb, ‘you cannot make an omelette without breaking eggs’.
SwedishLåt mig påminna om det populära talesättet ” det går inte att laga omelett utan att knäcka ägg ”.
Let me remind you of the popular proverb, ‘ you cannot make an omelette without breaking eggs’.
SwedishDet är naturligtvis ytterligare en hård nöt att knäcka.
Needless to say, there is still a difficult issue to be addressed there.
SwedishDetta kan tänkas bli en ytterst hård nöt att knäcka.
And there, perhaps, we have a very narrow gate to get through.
SwedishVar det meningen att använda Pinocchio för att knäcka mig?
Was the idea to use Pinocchio to soften me up?
SwedishEtt enda av de hoten skulle kunna knäcka till och med en blomstrande nation.
I have enumerated four problems, four threats, just one of which could bring even a flourishing country into submission.
SwedishFörlamat av nationell egoism har rådet ingen egen politisk ambition och försöker att laga omelett utan att knäcka äggen.
A prisoner of national egos, the Council has no political ambition of its own and tries to make omelettes without breaking eggs.
SwedishJag tror dock att vi här även måste göra en kostnads-nyttoanalys och inte försöka använda oss av en slägga för att knäcka nötter.
If, therefore, by means of this directive we can contribute to reducing the risk of contracting infections or other types of illness, our efforts will have been worthwhile.
SwedishDe visar dessutom en institutionell solidaritet med Europeiska unionens gemensamma ståndpunkt om Vitryssland, som visat sig vara en ganska hård nöt att knäcka.
Furthermore, they show institutional solidarity with the European Union common position on Belarus, which has been regarded as quite a tough one.
SwedishJag anser att detta endast kan uppnås genom att knäcka marknadens tyranni och bygga upp ett demokratiskt, socialistiskt samhälle där folkets behov går före vinstintresset.
In my opinion, that can only be truly achieved by breaking the dictatorship of the markets and building a democratic socialist society where people's needs come before profits.
SwedishDet här var verkligen en teknisk nöt för oss att knäcka, vi arbetade hårt med, liksom med de flesta av våra verk, under flera år med att få mekaniken rätt och hitta en bra jämvikt.
So this work was a real technical challenge for us, and we worked very hard, like most of our works, over years to get the mechanics right and the equilibrium and the dynamics.