"kanal" - Engelsk översättning

SV

"kanal" på engelska

EN

SV kanal
volume_up
{utrum}

1. allmänt

volume_up
canal {substantiv}
Thailand står inför beslutet att gräva en kanal rakt igenom landet, precis som Suezkanalen eller Panamakanalen.
Thailand is about to decide on digging a canal right across the country, just like the Suez or Panama Canal.
I kanalen, precis utanför restaurangen, finns det hundratals meter av ett elsystem.
In the canal, which is just outside the restaurant, there is hundreds of meters of coil piping.
En av dessa är planen på en kanal mellan Oder och Donau, som skulle kunna skapa en länk mellan dessa två viktiga floder.
One of these is the plan for a canal between the Oder and the Danube, which would create a link between two important bodies of water.
kanal (även: fåra, spår, räffla, riktning)
volume_up
channel {substantiv}
Det är en kanal som kopplar blåsan till kroppens utsida.
This is the channel that connects the bladder to the outside of the body.
Om det nu kan lugna henne, har inte irländarna heller fått sin kanal ännu.
If it is of any comfort to her, the Irish have not got their channel yet either.
De gör den oberoende pressen till måltavla då den är en betydande kanal för reformvänliga.
They are targeting the independent press because it is a major channel for reformists.
Det råder inget tvivel om att utskottet för framställningar erbjuder medborgarna en viktig kanal för feedback på EU: s rättsakter och politiska åtgärder.
There is no doubt that the Committee on Petitions offers citizens an important conduit for their feedback on European acts and policies.
kanal (även: genväg, avbrytande)
volume_up
cutoff {substantiv}
kanal (även: gång, rör, kärl, rörledning)
volume_up
duct {substantiv}

2. astronomi: "solsystemet"

kanal
volume_up
rille {substantiv} (solar system)

Synonymer (svenska) till "kanal":

kanal

Användningsexempel för "kanal" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Swedish. ~~~ Jag är ingen kanal.
(Laughter) That's not at all what my creative process is -- I'm not the pipeline!
SwedishSe det som en passage (eller kanal) som dina kunder går genom för att nå omvandlingen.
Think of it as a passage (or funnel) through which your customer reaches the conversion.
SwedishI dag ser de två kanaler, och jag skulle önska att vi finländare kunde få åtminstone en kanal.
They now get two channels, and I hope that we Finns will now get at least one.
SwedishTyvärr är denne journalist också direktör för en viktig italiensk tv-kanal.
This journalist is also, I regret to say, the director of a major Italian television company.
SwedishDen här processen är som en kanal som leder till en omvandling eller ett affärsmål.
You might find, for example, that these images help customers convert by reminding them of your brand.
SwedishDe här rapporterna kan också ge dig en uppfattning om hur lång tid en kanal tar.
Click the links below to learn more about each report:
SwedishDu kanske vill spåra hur besökarna går via en kanal som har samma webbadress för varje steg.
You may wish to track visitors' progress through a funnel which has the same URL for each step.
SwedishMålet är ömsesidighet och WTO är en lämplig kanal.
The objective is to obtain reciprocity and one appropriate route is via the WTO.
SwedishNi har säkert redan fått det genom en lämplig kanal.
I am sure that it will have been sent to you through the appropriate channels.
SwedishFacebook, såväl som andra tjänster och plattformar på Internet, är en viktig kanal till resten av världen.
Facebook, as well as on-line services and platforms, are an important virtual passage to the rest of the world.
SwedishAnge sedan att varje steg i din kanal ska vara:
Then, set up each step of your funnel to be:
SwedishRCTV är en privatägd tv-kanal som har drivits i Venezuela i över 50 år.
author. - Mr President, RCTV is a privately-owned TV station, which has been operating in Venezuela for more than half a century.
SwedishDessa centrum med specialiserad kompetens skulle kunna vara en bra kanal för kunskapsspridning, utbildning och informationsutbyte.
These centres of excellence could prove a useful way of sharing knowledge, training and the exchange of information.
Swedish" Matrutan " - på kanal 11 varje torsdag.
SwedishPå förmiddagen hörde jag att en belgisk TV-kanal påpekade möjligheten att den kunde ha utförts av islamiska terrorister.
At midmorning, I heard a Belgian television station point out the possibility that it may have been carried out by Islamic terrorists.
SwedishErasmus Mundus har potentialen att bli både ett riktmärke för europeisk spetsforskning och en kanal för dialog mellan människor.
Erasmus Mundus has the potential to become both a benchmark of European academic excellence and a vector for dialogue between peoples.
SwedishDet finns bara en kanal:
SwedishNTDTV är den största oberoende TV-kanal som sänder på kinesiska och den enda som fram till 16 juni kunde ses i Kina utan censur.
NTDTV is the largest independent TV broadcaster in Chinese and, before 16 June, the only one which could be received in uncensored form in China.
SwedishDin organisations identifieringsuppgifter överförs via en säker SSL-kanal (Secure Sockets Layer) till kommissionens webbserver.
Your organisation's identification data are transmitted securely over the network (via Secure Sockets Layer (SSL)) to the European Commission's web server.
SwedishDäremot ställer vi oss kritiska till att man öppnat en kanal för finansiering av en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik ur EU: s budget.
We are, however, critical of the fact that the ball has been set rolling for the EU budget to be used to finance the common foreign and security policy.