"kamp" - Engelsk översättning

SV

"kamp" på engelska

volume_up
kamp {neut.}
EN

SV kamp
volume_up
{neutrum}

kamp (även: slag, drabbning, strid, duell)
volume_up
battle {substantiv}
Kampen mot terrorism är framför allt en kamp om värderingar och en kamp om idéer.
The battle against terrorism is above all a battle of values and a battle of ideas.
Det finns därför en kamp som vi måste utkämpa och förtydliganden som vi måste göra.
There is therefore a battle to be fought, and clarifications to be made.
Denna kamp mellan sekularism och demokrati är en verklig utmaning för Turkiet.
This battle between secularism and democracy is a real challenge in Turkey.

Användningsexempel för "kamp" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishFyra års förhandlingar innebär naturligtvis fyra års trägen kamp från båda håll.
Four years of negotiations means of course four years of toil on both sides.
Swedish(ES) Jag vill tacka FICIB för er kamp för alla som har tagits som gisslan i Colombia.
(ES) I would like to thank the FICIB for fighting for all hostages in Colombia.
SwedishDetta kan skyllas på att det finns en inbyggd kamp mot tiden i protokollet.
The reason for that is that a race against time has been built into the Protocol.
SwedishJag är glad för det och jag hoppas att kommissionen kommer att fortsätta denna kamp.
I welcome this and I hope that the Commission will continue to argue its case.
SwedishLika långvarigt kommer de fredssträvande folkliga krafternas kamp att bli.
The resistance of peace-loving grass-roots forces will be equally long-lasting.
SwedishSamtidigt för arbetstagare en kamp för en sänkning av åldern till 60 eller 55 år.
At the same time, workers are fighting to have the pensionable age reduced to 60 or 55.
SwedishSamtidigt måste Greklands regering självklart upphöra med sin interna kamp.
At the same time, the Greek Government naturally has to stop its internal struggles.
SwedishUnder alla omständigheter har EU antagit en politik som innebär aktiv kamp mot rasismen.
In any case, the European Union has adopted a policy of actively fighting racism.
SwedishMed andra ord skulle vi utestängas från denna teknologiska och vetenskapliga kamp.
In other words, we will be excluded from this technological and scientific undertaking.
SwedishVi kan ge dem vad de ber om, nämligen ekonomiskt bistånd till deras kamp.
Justice, it seems, is eluding these brave people and so they have come to us.
SwedishTryggad energiförsörjning, invandring och kamp mot terrorismen är centrala frågor.
Energy security, immigration and counter-terrorism are all core issues.
SwedishÅr 1999 utropade kommissionen till året för kamp mot våld mot kvinnor.
The Commission declared 1999 to be the year for combating violence against women.
SwedishMen i dag bevittnar vi en nävarnas kamp som inte har respekt för mycket.
And what we are seeing today is a brawl which shows scant regard for anybody.
SwedishOm vi gör detta för vi en genuin kamp inte bara mot terrorism utan även mot tortyr.
If we do this, then we are genuinely battling against terrorism but also against torture.
SwedishNär du tänker på naturen så kanske du föreställer dig att allting är en kamp.
And when you think about nature, often you think about it as being all about competition.
SwedishEn långtgående och effektiv kamp mot terror kräver respekt för grundläggande rättigheter.
The Moderate Party delegation has opted to abstain from voting on the above matter.
SwedishAlla skulle uppmanas att delta i en samlad kamp mot sina förtryckare.
They were all to be urged to engage in collective action against their oppressors.
SwedishJag anser att de för sin kamp mot moralen, medmänniskorna och mänskligheten själv.
I believe that they are fighting against morality, fellow human beings and humanity itself.
SwedishDenna kamp har därför hittills inte haft någon egentlig inverkan på situationen i landet.
It has therefore had no real impact on the situation in the country so far.
SwedishUnder sin kamp för oberoende banade Polen vägen till frihet för Europas folk.
Poland will never give precedence to Union law over our constitution.