SV

känd {adjektiv}

volume_up
känd (även: berömd, omtalad, ryktbar)
volume_up
famous {adj.} (well-known, illustrious)
Det sade redan en känd spansk sjöman om ett stort sjöslag som vi förlorade.
This was said by a famous Spanish sailor regarding a big naval battle that we lost.
Låt oss ta exemplet med vithajen, som blev mycket känd genom filmen ”Hajen”.
Let us take as an example the white shark, made famous by the film ‘Jaws’.
Detta är en väldigt känd målning: "Läkaren" av Luke Fildes.
This is a very famous painting: "The Doctor" by Luke Fildes.
känd (även: kända, bekant)
Europeiska unionen är känd för att bekämpa förtryck och protestera mot våld.
The European Union is known for combating oppression and opposing violence.
Han led av en masochistisk fattning - - mera känd som kirurgisk borttagning.
Suffered from a masochistic compulsion...... commonly known as surgical addiction.
Det finns dessutom en dom av den 11 maj 1989, känd som Bouchara-domen.
Then there is the judgment of 11 May 1989 known as the Bouchara judgment.
Experimentet har just startat, och våra åsikter om den gemensamma valutan är väl känd.
The experiment has just begun and our views on the single currency are well known.
Jag tror att Europaparlamentets hållning i den fråga som vi nu debatterar är vida känd.
I think that Parliament's position on the issue we are debating is well known.
EU:s interventionsstrategi genom att skapa en finansierad ”opposition” är vida känd.
The intervention strategy of the ΕU by creating a financed 'opposition' is well known.
Det sade redan en känd spansk sjöman om ett stort sjöslag som vi förlorade.
This was said by a famous Spanish sailor regarding a big naval battle that we lost.
Han kände inte till Big Bang eller universums expansion.
He didn't know about the Big Bang. ~~~ He didn't know about the expansion of the universe.
Den senaste tiden har jag fått e-post från UKIP där de skriver att den brittiske tronföljaren är mer känd som ”Big Ears”.
Recently I have had UKIP e-mails telling me that the heir to the British throne is better known as 'Big Ears'.
Det är en metod som är känd från affärsvärlden under namnet " holdingbolag ".
It is a method familiar to us from the business world, under the term 'holding company '.
Modellen är känd från det rättsliga samarbetet.
The pattern is familiar from cooperation on issues of legal policy.
Den tekniska utvecklingen är en alltför känd slogan.
Technological progress is an all-too familiar slogan.
Afrikansk trypanosomiasis är ett bra exempel, mer känd under namnet? sömnsjuka?.
African trypanosomiasis, better known by the name sleeping sickness, is a good example of this.
Afrikansk trypanosomiasis är ett bra exempel, mer känd under namnet ?sömnsjuka?.
African trypanosomiasis, better known by the name sleeping sickness, is a good example of this.
Denna regim är känd för att begå systematiska och gemena brott mot oskyldiga civila - i Guds namn, hävdar de.
This regime is known to commit - in the name of God, they claim - systematic and despicable crimes against innocent civilians.
Den kände franske författaren Paul Valéry myntade på 1930-talet en berömd fras som löd så här: alla kultiverade samhällen inser numera att de är dödliga.
In the 1930s, the celebrated French writer Paul Valéry, coined the famous phrase, which said, and I quote, that civilisations are now aware of their mortality.
känd (även: berömd, ryktbar)
volume_up
famed {adj.} (well-known, illustrious)
För det tredje är fri rörlighet för varor och kapital - och även för tjänster - mycket viktigt, men vår union är inte känd för att ge friheter till folket.
Third, for all the freedoms for goods and for capital - and even for services - our Union is not famed for freedoms for its people.
Jag skulle vilja kommentera inläggen av Zimeray och Laschet och jag skall göra det med all den diplomatiska behärskning jag är känd för, inte minst i Asien.
I should like to comment on the speeches made Mr Zimeray and Mr Laschet and I will do so with all the diplomatic restraint for which I am famed, not least in Asia.

Användningsexempel för "känd" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFramför mig har jag " De Automatiseringsgids ", en känd nederländsk dagstidning.
I have the 'Automatiseringsgids ' of a famous Dutch newspaper, in front of me.
SwedishFramför mig har jag " De Automatiseringsgids" , en känd nederländsk dagstidning.
I have the 'Automatiseringsgids' of a famous Dutch newspaper, in front of me.
SwedishNi kanske inte håller med, men det är mycket svårt att hävda att den inte är känd.
You may not be in agreement, but it is very difficult to say that it is not known.
SwedishGyanendra har aldrig varit känd för sina demokratiska meriter, snarare tvärtom.
Gyanendra's democratic credentials have never been too obvious, quite the contrary.
SwedishPå den andra sidan finns en terroristorganisation vars sanna identitet inte är känd.
On the other side is a terrorist organisation whose real identity is not known.
SwedishNissans anläggning i Sunderland är vida känd som en av de mest produktiva i Europa.
Nissan's Sunderland plant is widely acknowledged as the most productive in Europe.
SwedishExakt vad är det som har gjort Ungerns Lukasjenka, Ferenc Gyurcsány, så känd?
What was it exactly that made this Hungarian Lukashenko, Ferenc Gyurcsány, famous?
SwedishDiskussionen kring Galileo är redan tillräckligt känd: vi har ju fört den här också.
The discussion surrounding Galileo is sufficiently known; we have had it here too.
SwedishHan led av en masochistisk fattning - - mera känd som kirurgisk borttagning.
Suffered from a masochistic compulsion...... commonly known as surgical addiction.
SwedishDet sade redan en känd spansk sjöman om ett stort sjöslag som vi förlorade.
This was said by a famous Spanish sailor regarding a big naval battle that we lost.
SwedishFör övrigt är vår kansler ändå knappast känd som någon vän till de tyska jordbrukarna!
Incidentally, our Chancellor is not renowned for being the German farmers' friend!
SwedishFör Kina är detta innebörden av dess politik som är känd som "ett land, två system".
For China, this is how its policy known as "one country, two systems" works.
SwedishExperimentet har just startat, och våra åsikter om den gemensamma valutan är väl känd.
The experiment has just begun and our views on the single currency are well known.
SwedishFör Kina är detta innebörden av dess politik som är känd som " ett land, två system ".
For China, this is how its policy known as " one country, two systems " works.
SwedishMan kan naturligtvis också göra medlemsstaternas historia mer allmänt känd om man vill.
Of course, the history of the Member States can also be strengthened, if you want.
SwedishOch nu, en annan stor designer - han är väl känd i Japan - Shigeo Fukuda.
Now, another great designer -- he's very well known in Japan -- Shigeo Fukuda.
SwedishEuropeiska unionen är känd för att bekämpa förtryck och protestera mot våld.
The European Union is known for combating oppression and opposing violence.
SwedishJag tror att Europaparlamentets hållning i den fråga som vi nu debatterar är vida känd.
I think that Parliament's position on the issue we are debating is well known.
SwedishEU:s interventionsstrategi genom att skapa en finansierad ”opposition” är vida känd.
The intervention strategy of the ΕU by creating a financed 'opposition' is well known.
SwedishLåt oss ta exemplet med vithajen, som blev mycket känd genom filmen ”Hajen”.
Let us take as an example the white shark, made famous by the film ‘Jaws’.

Synonymer (svenska) till "känd":

känd