"just det" - Engelsk översättning

SV

"just det" på engelska

EN
SV

just det {adverb}

volume_up
just det (även: exakt, precis, just)
Jag tror att just det fasta bokpriset skulle vara ett bra instrument för det.
I think that fixed book prices are exactly the right instrument in this case.
Det gläder mig att kommissionsledamot Andris Piebalgs tryckte på just det i dag.
I am pleased that this is exactly what the Commissioner underlined today.
Det är just det som vi försökte uppnå i diskussionerna med myndigheterna i Stockholm.
That is exactly what we tried to achieve in discussions with the Swedish authorities.

Liknande översättningar för "just det" på engelska

just adjektiv
just adverb
det adverb
English
det pronomen

Användningsexempel för "just det" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishTyvärr innebär några av de ändringsförslag som lades fram förra veckan just det.
Unfortunately, a few amendment proposals submitted last week are doing just this.
SwedishJust det, det som ingen verkar vilja, men som ingen gör något för att förhindra.
This seems to be something no-one wants, but which no-one is doing anything about.
SwedishDet är just för dessa små företag som det är viktigt att förfarandena förenklas.
For these small companies in particular simplification of procedures is important.
SwedishMen i just ändringsförslag 125 finns det ett mycket allvarligt översättningsfel.
However, in Amendment 125 in particular, there is a very serious translation error.
SwedishJag framförde också att jag sympatiserar med och förstår det han just har gjort.
I also expressed my sympathy and understanding for the step that he has just taken.
SwedishJust det problemet handskas man med i samband med diskussionen om artikel 255.
It is precisely this problem that is dealt with in the discussion of Article 255.
SwedishÄr det inte just Europeiska unionens ambition att bli bättre förstådd av folket?
Surely the ambition of the European Union is to be better understood by the people.
SwedishJag vill knyta an till det som just har sagts.
Mr President, Commissioner, I wish to add something to what has just been said.
SwedishVi har inte sagt det, men det förhindrar inte att det är just det vi har gjort.
This is not what we have said, but it does not mean this is not what we have done.
SwedishDet var just detta som ni satte stopp för i helgen, och det tackar vi er för.
That is precisely what you put a stop to at the weekend, and we thank you for it.
SwedishJust det här projektet inspirerades av en ögonblicksbild i mitt liv, en ren slump.
So that particular event was inspired by a moment that I happened to stumble upon.
SwedishTaket utgörs av nationella val, och det är just i denna ordning saker måste ske.
The roof will be national elections, and this is the only appropriate order.
SwedishNu när samtalen i Seattle kört fast ger det oss en möjlighet att göra just det.
The stalling of the talks in Seattle gives us an opportunity to do just that.
SwedishDet var just detta förfarande och denna förteckning som betänkandet handlade om.
It is precisely this procedure and this list that the Maij-Weggen report deals with.
SwedishDet var just de fientliga känslorna som ledde till att Mugabe kunde behålla makten.
Precisely these feelings of hostility ensured that Mugabe could stay in power.
SwedishSjälvklart håller jag med om det som ledamoten just sade: det tar för lång tid.
I obviously agree with what the Member has just said: it is taking too long.
SwedishDet är just för att tiderna är svåra som vi måste fortsätta att visa solidaritet.
It is precisely because they are difficult that we must continue to show solidarity.
SwedishDet är just det slags Europa som vi i PPE-gruppen värnar om och verkar för.
This is precisely the kind of Europe that we, the PPE Group, defend and promote.
SwedishDet är just i detta avseende som jag tror att EU fortfarande har lång väg att gå.
It is precisely in this respect that I think that the EU still has a long way to go.
SwedishJag tror att just det som är bra i det här betänkandet är att man hittat en lösning.
So it is particularly pleasing, in my view, that this report offers a solution.