"juridisk person" - Engelsk översättning

SV

"juridisk person" på engelska

SV

juridisk person {utrum}

volume_up
1. allmänt
juridisk person
Den status som juridisk person som lämnades in avseende partners saknas också.
The status of legal entity submitted concerning partners is also missing.
Varför skall EU bli en juridisk person och skriva under konventioner?
Why should the EU become a legal entity and sign conventions?
Aktiebolaget är en egen juridisk person.
The limited company is a legal entity in itself.
juridisk person
Detta innebär att man accepterar att EU blir en juridisk person, dvs. en stat.
That means the EU is being accepted as a legal person, that is, a state.
Jag anser inte att EU är en juridisk person som kan upprätta ambassader.
I do not consider the EU to be a legal person which can establish embassies.
& amp; #x201D; Varje fysisk eller juridisk person skall ha rätt till respekt för sin egendom.
& amp; amp; #x2018; Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions.
juridisk person
juridisk person (även: bolag, styrelse, samfund, kår, korporation)
2. näringsliv
juridisk person
Den status som juridisk person som lämnades in avseende partners saknas också.
The status of legal entity submitted concerning partners is also missing.
Varför skall EU bli en juridisk person och skriva under konventioner?
Why should the EU become a legal entity and sign conventions?
Aktiebolaget är en egen juridisk person.
The limited company is a legal entity in itself.
juridisk person
Detta innebär att man accepterar att EU blir en juridisk person, dvs. en stat.
That means the EU is being accepted as a legal person, that is, a state.
Jag anser inte att EU är en juridisk person som kan upprätta ambassader.
I do not consider the EU to be a legal person which can establish embassies.
& amp; #x201D; Varje fysisk eller juridisk person skall ha rätt till respekt för sin egendom.
& amp; amp; #x2018; Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions.
3. juridik
juridisk person
Jag kommer från ett land där man kan väcka straffrättslig talan mot en juridisk person och det har givit resultat och fungerat förebyggande i vårt land.
I come from a country where we can initiate criminal proceedings against a corporate body, and that has had an impact and preventive effect there.
juridisk person
Den status som juridisk person som lämnades in avseende partners saknas också.
The status of legal entity submitted concerning partners is also missing.
Varför skall EU bli en juridisk person och skriva under konventioner?
Why should the EU become a legal entity and sign conventions?
Aktiebolaget är en egen juridisk person.
The limited company is a legal entity in itself.

Användningsexempel för "juridisk person" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen status som juridisk person som lämnades in avseende partners saknas också.
The status of legal entity submitted concerning partners is also missing.
SwedishDetta innebär att man accepterar att EU blir en juridisk person, dvs. en stat.
That means the EU is being accepted as a legal person, that is, a state.
SwedishJag anser inte att EU är en juridisk person som kan upprätta ambassader.
I do not consider the EU to be a legal person which can establish embassies.
SwedishMan kan dock inte ensidigt besluta att man skall anta formen internationell juridisk person.
But international legal personality cannot simply be asserted unilaterally.
SwedishDetta har möjliggjorts genom Lissabonfördraget som ger EU status som juridisk person.
This has been made possible by the Treaty of Lisbon, which grants the EU a legal personality.
SwedishNyckelfrasen är ”i avvaktan på att unionen skall bli en juridisk person”.
The key phrase here is 'pending legal personality for the Union'.
SwedishVi vänder oss också mot förslaget i betänkandet om att EU skall bli en juridisk person.
We also oppose the proposal in the report to the effect that the EU should become a legal entity.
SwedishNu är EU en juridisk person, vilket ger EU en högre global profil.
At present, the EU has a legal personality, which provides it with a higher global profile.
SwedishVarför skall EU bli en juridisk person och skriva under konventioner?
Why should the EU become a legal entity and sign conventions?
SwedishDet är just hörnpelaren juridisk person som saknas för helheten.
The question of legal personality is a cornerstone that is needed to bring the whole thing together.
SwedishMan begär även att unionen erkänns som en juridisk person.
It also calls for the Union to have its own legal personality.
SwedishEuropeiska investeringsbanken skall vara en juridisk person.
The European Investment Bank shall have legal personality.
SwedishUnionen skulle få ett kraftfullt instrument att ta till, om det blev en internationell juridisk person.
The acquisition of an international legal personality would be a powerful instrument for the Union.
SwedishUnionen har blivit en juridisk person, och pelarstrukturen har äntligen försvunnit.
The Union has acquired legal personality, and the longed-for disappearance of the pillar structure has become a reality.
Swedish& amp; #x201D; Varje fysisk eller juridisk person skall ha rätt till respekt för sin egendom.
& amp; amp; #x2018; Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions.
SwedishI denna resolution pekade man uttryckligen, redan då, på behovet av att göra unionen till juridisk person.
This resolution made express reference back then to the need to give the Union a legal personality.
SwedishEU-medborgarna har genom regeringarna gett EU status som juridisk person och särskilda maktbefogenheter.
European citizens, through our governments, have given a legal personality and specific powers to the Union.
SwedishEuropeiska unionen behöver ha ställning som juridisk person.
The European Union needs a legal personality.
SwedishDen underordnade premissen: dessa institut förvaltas av vissa bestämda organisationer som däremot är en juridisk person.
Minor premise: these funds are administrated by certain entities which do have legal personality.
SwedishDärför begär vi att unionen tilldelas status som juridisk person i den framtida europeiska författningen.
For this reason we ask that legal personality be given to the European Union in the future European Constitution.

Liknande översättningar för "juridisk person" på engelska

juridisk adjektiv
person substantiv
underlig person substantiv
English
gammalmodig person substantiv
English
varje person pronomen
English
närvarande person substantiv
English
kringvandrande person substantiv
English
rå person substantiv
English
udda person substantiv
English
käck och tålmodig person substantiv
English
kringflackande person substantiv
English
brutal person substantiv
English
oerfaren person substantiv
English