"ja-röst" - Engelsk översättning

SV

"ja-röst" på engelska

SV ja-röst
volume_up
{utrum}

ja-röst (även: ja, ja-sida)
volume_up
yes {substantiv}
Det är också viktigt att påpeka att en nej-röst är lika demokratisk som en ja-röst.
It is also important to point out that a 'no' vote is as democratic as a 'yes' vote.
Ni kommer att få den moderata delegationens ja-röst i morgon.
You will be receiving the Moderate delegation's " yes " vote tomorrow.
På det hela taget var detta den avgörande faktorn för min ja-röst.
Taken as a whole, this was the deciding factor for my 'yes' vote.
ja-röst (även: innebörd, innehåll, volym, belåtenhet)
volume_up
content {substantiv}

Liknande översättningar för "ja-röst" på engelska

ja substantiv
English
ja adverb
ja
English
röst substantiv
röst- adjektiv
English
rost substantiv

Användningsexempel för "ja-röst" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEn ja-röst till misstroendevotumet skulle alltså inneburit ett rött kort.
If it were voted for, however, the motion of censure would be a 'red card' .
SwedishEn ja-röst till misstroendevotumet skulle alltså inneburit ett rött kort.
If it were voted for, however, the motion of censure would be a 'red card '.
Swedish. - (RO) Min ja-röst bygger på följande principer och praktiska överväganden.
in writing. - (RO) My vote "in favour” is based on the following doctrinaire and practical grounds.
SwedishFörsök förstå något, den som kan, av parlamentets ja-röst i dag.
So who can understand Parliament's vote in favour of it today?
SwedishJag kan inte, med gott samvete, försvara en ja-röst i dag inför mina väljare i Skottland.
I cannot, in all conscience, justify to my constituents in Scotland the casting of an affirmative vote today.
SwedishJag skulle be om att min ja-röst i den sista omröstningen med namnupprop noteras eftersom min utrustning tyvärr inte fungerade.
I would ask my vote in favour in the last nominal vote to be recorded because my equipment was unfortunately not working.
SwedishJag bekräftar min ja-röst.
SwedishSkälet till min ja-röst är att förslaget innefattar betydliga förenklingar av ett tidigare direktiv från 1976 om badvattenkvalitet.
I voted in favour of the draft because the proposal significantly simplifies an earlier, 1976 directive on bathing water quality.
SwedishJag anser att de stora luckorna i kommissionens förslag har täppts till och vill upprepa mitt bifall och min ja-röst till detta betänkande.
I feel that the main gaps in the Commission’s proposal have been plugged and wish to restate my positive opinion and vote on this report.
SwedishDå hade jag nästan en dröm - ingen riktig dröm - just om Rühles betänkande, och den gav mig stoffet till att rättfärdiga min ja-röst.
Well, I had a day-dream - as opposed to a real dream - on precisely the Rühle report, which gives me the opportunity to explain why I voted for the motion.
SwedishDock vill jag klargöra att min ja-röst till ändringsförslag 12 inte på något vis ska tolkas som ett stöd till att etablera minimilöner i EU.
However, I want to make clear that my vote in favour of Amendment 12 should not be interpreted in any way as support for establishing minimum wages in the EU.
SwedishJag anser därför att man tagit allmän hänsyn till konsumenternas och industrins intressen, och det räcker för en ja-röst från mig.
For these reasons, I feel that, broadly speaking, the consumers' and the industry's interests have been duly taken into account, and this fully justifies my vote in favour.
SwedishVårt eget beslut kommer att vara för konstitutionen, även om vår ja-röst kommer att vara avsedd att ge signal till att ridån skall gå upp, inte att den skall falla.
The President-in-Office of the Council, together with the Commissioner, have detailed the democratic progress represented by the draft European Constitution.
SwedishVår ja-röst är därför ytterligare en bekräftelse på den italienska högerns engagemang och politiska val med det primära målet att skapa ett verkligt politiskt Europa.
Our vote in favour is therefore further confirmation of the vocation and political choice of the Italian Right, with the primary objective of creating a real political Europe.
Swedish. - (ES) En omröstning i utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi hindrade mig att delta i denna debatt, och därför skulle jag vilja motivera min ja-röst.
in writing. - (ES) A vote in the committee on Industry, Research and Energy prevented me from participating in this debate, therefore I would like to justify my vote in favour.