"jämna till" - Engelsk översättning

SV

"jämna till" på engelska

SV jämna till
volume_up
{verb}

1. allmänt

jämna till (även: dekorera, smycka, putsa, reducera)

2. "hår"

jämna till
volume_up
to slick down {vb} (hair)

Liknande översättningar för "jämna till" på engelska

jämna verb
jämn adjektiv
till adjektiv
English
till adverb
English
till preposition
till pronomen
English
...till pronomen
English

Användningsexempel för "jämna till" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishUdda numrerade sidor står alltid till höger, jämna till vänster.
Uneven numbers will alway appear on the right side, even numbers on the left.
Swedishtal är talet som ska avrundas uppåt till närmaste jämna heltal.
Number is the number that is to be rounded up to the nearest even integer.
SwedishDet tal som Du anger i textfältet tal avrundas uppåt till närmaste jämna heltal.
Returns a number rounded up to the nearest even integer.
SwedishJämna födelsedatum till höger, ojämna till vänster.
Even-numbered birthdays on the right, odd-numbered on the left.
SwedishDenna utveckling bidrar avsevärt till att jämna ut de ekonomiska skillnaderna mellan olika regioner i EU.
It makes a significant contribution to evening out economic differences between individual regions of the Union.
SwedishDet hela borde därför jämna ut sig till slut.
Everything should therefore balance out in the end.
SwedishEtt eventuellt förlikningsförfarande skulle vara bästa sättet att jämna till de skarpa kanter som fortfarande finns kvar.
I think a possible conciliation procedure would be the best way to smooth off the sharp edges that still remain unresolved.
SwedishSolidaritet mellan folken i denna splittrade region kan faktiskt bidra till att jämna marken för en lösning av uråldriga konflikter.
Indeed, solidarity between the peoples of this divided region can help smooth the path towards solving age-old conflicts.
SwedishSolidaritet mellan folken i denna splittrade region kan faktiskt bidra till att jämna marken för en lösning av uråldriga konflikter.
. – I speak to you as one of the authors, and as stand-in for Neena Gill, chairman of the South Asian Association for Regional Cooperation.
SwedishDen spelar också en viktig roll för att öka sysselsättningen i underutvecklade regioner i EU och bidrar därmed till att jämna ut regionala skillnader.
It also plays an important role in increasing employment in less-developed European regions, thus helping to iron out regional disparities.
SwedishMed hänsyn till det jämna resultatet av omröstningen och till att en del apparater inte fungerade rekommenderar jag att omröstningen ska göras om.
Ladies and gentlemen, in view of the close outcome of the vote and the fact that some machines did not work, I recommend that the vote be repeated.
SwedishVarken i Feira eller under de följande dagarna lyckades ordförandeskapet att, mot majoritetens önskemål i parlamentet, jämna vägen tillbaka till normala förhållanden.
Neither in Feira nor in the ensuing days did the presidency succeed - against the wishes of the majority of Parliament - in smoothing the way back to normality.
SwedishSyftet här är att skapa en möjlighet för de berörda utskotten att utbyta argument i ett tidigt skede och att jämna vägen till kammaren för ärenden av större vikt.
The aim here is to create the opportunity for relevant committees to exchange arguments in an early phase and to 'prepare the ground' for plenary in cases of major importance.
SwedishProtokollen som förnyar avtalen med jämna mellanrum har anpassats till verkligheten, till den faktiska fångsten och resursernas tillstånd i dessa fina fiskevatten.
The protocols that periodically renew the agreements have been adapted to the true situation, to the quantities of fish actually caught and the state of resources in those fishing grounds.
SwedishNär allt kommer omkring behöver vi verkligen gemensamma regler på ett antal områden, bland annat för att kunna hålla jämna steg med hur till exempel Internethandeln växer och utvecklas.
After all, we do need common rules in a number of areas, among other things to keep pace with the growth and development of the volume of trade on the Internet, for example.