"iväg" - Engelsk översättning

SV

"iväg" på engelska

EN
SV

iväg {adverb}

volume_up
Det möjliggör mycket skidåkning och att få komma iväg till många olika skidorter.
It allows a lot of skiing and getting away to many different ski resorts.
Allt detta skapar onödig byråkrati som skrämmer iväg industrin.
All of this creates pointless bureaucracy that frightens industry away.
Men den har vissa särdrag och ett namn som skrämmer iväg många potentiella passagerare.
But it has features and a name that are scaring away potential passengers.
iväg (även: bort, helt, borta, ledigt)
Till hösten åker hon iväg till Bangkok för att vidareutbilda sig ytterligare.
This fall she goes off to Bangkok to continue her education further.
Vi såg hur de lyfte upp hackor och spadar över axeln och glatt marscherade iväg till arbetet.
We saw them shouldering pickaxes and spades and marching joyfully off to work.
Nu rusar konkurrenslagstiftningen iväg och skapar ett sådant instrument.
Now competition law is going off and creating such an instrument.

Användningsexempel för "iväg" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishNär är det för sent att låsa stalldörren eftersom hästen redan har skenat iväg?
When it is too late to lock the stable door, and the horse has already bolted?
SwedishFolk reagerar genom att rösta med fötterna, genom att ge sig iväg, på jakt efter bröd.
People react by voting with their feet and go where they can earn a crust.
SwedishJag har därför skickat iväg tio motiverade yttranden för icke-införlivande.
The Council unanimously rejected our proposal, I am afraid to say, but we are responding.
SwedishVi skulle skydda våra marknader och industrier genom att köra iväg WTO!
We would protect our markets and our industries by sending the WTO packing!
SwedishJag har redan tillkännagivit detta: alltfler soldater sänds iväg på farliga uppdrag.
I have mentioned this already: more and more soldiers are being sent on dangerous missions.
SwedishVi måste iväg på en sista mission åt Rom - - innan vi får vår frihet.
We must leave on a final mission for Rome before our freedom can be granted.
SwedishTiden rinner iväg, och behovet av handling har aldrig varit mer angeläget.
Time is running out, ladies and gentlemen, the need for action has never been more urgent.
SwedishSolana har varit iväg på en större resa till fyra asiatiska länder i juli.
Over and above these, there is a range of contacts at ministerial level and among officials.
SwedishDet går inte, som kommissionen föreslår, att låta åtagandena skena iväg till 1,27 procent av BNI.
In recent days, the Commission has presented its view of the long-term budget.
SwedishNi kan gå iväg till en annan grupp, om ni inte gillar er grupp, osv.
You can walk across to another group, if you don't like your group, etc.
SwedishDet var inte så lätt att få dig och dem andra iväg från farozonen.
I was instructed to get you and the other scientists out of the hot zone.
SwedishVi dricker det direkt som drickvatten utan att först skicka iväg det till vattenreningsverk.
We drink it directly as drinking water without first sending it to a water treatment works.
SwedishOch jag vill prova att starta från en klippa, skjutas iväg från en klippa.
And I plan to start from a cliff, like catapulted from a cliff.
SwedishEngelsmännen kommer bränna ner den innan dom drar iväg till La Roque.
The English will burn it to the ground before they move to La Roque.
SwedishJag beklagar djupt att jag måste göra så, men tyvärr måste jag åka iväg till flygplatsen.
I express my deep regret that I have to do this, but unfortunately I have to go to the airport.
SwedishMin regering i Tyskland har redan skickat iväg 3,8 miljoner mark för upplysning och projekt.
My government in Germany has already allocated DM 3.8 million for education work and projects.
SwedishBeställ kortet hos din sjukförsäkringsinstitution innan du reser iväg.
You should get it from your health insurer before leaving home.
SwedishDe indonesiska demokratiska krafterna har lyckats jaga iväg diktatorn Suharto.
Madam President, the democratic forces in Indonesia have managed to oust the dictator Suharto.
SwedishOch när den skjuter iväg en liten elektrisk pik, så kommer det att bli en röd punkt och ett klick.
And when it fires a little spike of electricity, there's going to be a red dot and a click.
SwedishDet är bara en politisk begränsning, nämligen att det krävs enhällighet för att skicka iväg trupper.
The only limitation is political, since unanimity is required for the dispatch of troops.