"investera" - Engelsk översättning

SV

"investera" på engelska

SV investera
volume_up
[investerade|har investerat] {verb}

investera (även: belägra)
Vi måste investera i att koppla samman Europeiska unionens energiinfrastrukturer.
We need to invest in connecting up the European Union's energy infrastructures.
Storsparare kommer utan tvivel att investera sina pengar utanför unionen.
Large savers will undoubtedly invest their money outside the Union.
EU måste investera i energieffektivitet, ny teknik och förnybara energikällor.
Europe must invest in energy efficiency, in new technologies and in renewable energy sources.
Förbättringar kan ofta uppnås genom ett effektivare lönsamhetsförhållande snarare än genom att investera i ett helt nytt projekt.
Improvements may often be achieved here through a more efficient cost-benefit ratio rather than by embarking on an entirely new project.

Synonymer (svenska) till "investera":

investera

Användningsexempel för "investera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishTexten skall alltså lyda: " ...från att investera i stora vattenkraftprojekt" .
The text now reads '... from investing in large hydroelectric power projects' .
SwedishTexten skall alltså lyda: "... från att investera i stora vattenkraftprojekt ".
The text now reads '... from investing in large hydroelectric power projects '.
SwedishSamtidigt kommer EU att fortsätta investera i infrastrukturen vid gränsövergångarna.
At the same time, EU investments in border crossing infrastructure will continue.
SwedishHennes budskap var helt kristallklart: Sluta investera i Burma; inför sanktioner.
Her message was absolutely crystal clear: End investment in Burma; impose sanctions.
SwedishAtt investera i forskning och utveckling handlar inte om ett politiskt val.
The policy of investment in research and development is not a matter of choice.
SwedishTony Blair gör rätt i att uppmana oss att investera mer i forskning och universitet.
These three countries are nevertheless at a standstill in terms of internal growth.
SwedishDet kanske ibland är förnuftigare än att investera i vissa större industriprojekt.
You said – and here I must be cautious – that the agricultural budget is substantial.
SwedishFörutom de nationella myndigheterna måste framför allt näringslivet investera mer.
As well as national governments, industry, in particular, must make more investments.
SwedishVi behöver naturligtvis investera i utbildning, forskning och teknisk innovation.
Of course we need investment in education, training, research and technical innovation.
SwedishVi ligger efter Förenta staterna och andra när det gäller att investera i ny teknik.
We are behind the United States and others in terms of investment in new technologies.
SwedishGenom att investera i detta kan vi eventuellt minimera antalet dödsfall.
By investing in these we might be able to minimise the number of human casualties.
SwedishDärför är det nödvändigt att investera i åtgärder för att stärka befintliga företag.
Consequently, investment must be made in strengthening existing companies.
SwedishOm vi vill ha innovation måste vi investera i Europas institutioner för högre utbildning.
If we want innovation we need investment in Europe's higher education institutions.
SwedishAtt investera i utbildning av ungdomen är bästa tänkbara sätt att använda EU:s budget.
Investment in the education of young people is the best possible use of the EU budget.
SwedishSpekulationer visar vart priset kan hamna och gör det möjligt att investera.
It indicates where the price could go and allows investments to be made.
SwedishFör det första är det ett viktigt instrument att investera i grönare, koldioxidsnål teknik.
Firstly, investing in greener, low carbon technologies is an important instrument.
SwedishVi i Europa är experter på att konsumera, men dåliga på att investera.
Mr President, we in Europe are experts in consumption, but not very good at investing.
SwedishKina representerar inte bara importer, utan också möjligheten att investera i Europa.
China does not only represent imports, but also the opportunity for investment in Europe.
SwedishOm vi vill se ett öppet EU när det gäller global handel måste vi investera.
If we want an open Europe in terms of global trade, we need investment.
SwedishOm vi vill se ett öppet EU när det gäller global handel måste vi investera.
If we want a modern, reformist, competitive Europe, we need investment.