"inte tung" - Engelsk översättning

SV

"inte tung" på engelska

EN
SV

inte tung {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "inte tung" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi ger kommissionen en tung uppgift, inte minst rörande utarbetandet av "resultattavlan".
We are setting the Commission a massive task, not least in the drawing up of the scoreboard.
SwedishVi ger kommissionen en tung uppgift, inte minst rörande utarbetandet av " resultattavlan ".
We are setting the Commission a massive task, not least in the drawing up of the scoreboard.
SwedishMan måste dock se till att inte en alltför tung administrativ börda läggs på de små och medelstora företagen.
It must be ensured, however, that too heavy an administrative burden is not placed on SMEs.
SwedishDetta beror helt enkelt på att alla EU-länder inte har tung industri.
This is simply because not all European countries have heavy industry, they do not all produce cars and airbuses.
SwedishEuropaparlamentets firande av Internationella kvinnodagen borde inte vara någon tung börda.
   – Mr President, ladies and gentlemen, this House’s celebration of International Women’s Day should not be a burdensome duty.
SwedishDärför vill man inte se skillnad på tung trafik genom alpdalarna och samma tunga trafik på slätterna i Flandern.
That is why people do not want to recognise the difference between heavy traffic through Alpine valleys and the same heavy traffic on the plains of Flanders.
SwedishInte heller bör styresmannen Tung tillåta någon urholkning av Hongkongs förordningar om mänskliga rättigheter eller föreningsfrihet och offentlig ordning.
Nor should the Chief Executive C. H. Tung allow any erosion of Hong Kong's Bill of Rights or Societies' and Public Order Ordinances.
SwedishInte heller bör styresmannen Tung tillåta någon urholkning av Hongkongs förordningar om mänskliga rättigheter eller föreningsfrihet och offentlig ordning.
Nor should the Chief Executive C. H. Tung allow any erosion of Hong Kong's Bill of Rights or Societies ' and Public Order Ordinances.
SwedishBeslutet om ansvarsfrihet får inte vara en alltför tung och omfattande fråga för parlamentet, det får inte leda till att man inte vågar bevilja ansvarsfrihet.
The decision on discharge must not be too ponderous or broad in scope, and it should not lead to a situation in which no one dares to give discharge.

Liknande översättningar för "inte tung" på engelska

inte adverb
English
inte
English
inte preposition
English
tung adjektiv
inte djup adjektiv
English
inte öppen för alla adjektiv
English
inte räcka till verb
English
inte fullgöra verb
English
inte gå ihop verb
English