"inte tillräckligt" - Engelsk översättning

SV

"inte tillräckligt" på engelska

EN
SV

inte tillräckligt {adjektiv}

volume_up
inte tillräckligt (även: litet, liten, små, lilla-, kort, lille-, ung, oviktig, futtig, trivial)
Detta framgår tyvärr inte tillräckligt tydligt i de dokument som hittills förelegat.
Unfortunately, there is too little evidence of this in the documents available to date.
Europaparlamentet medverkar inte tillräckligt mycket när det gäller det närmare samarbetet.
The European Parliament has too little say in the reinforced cooperation procedure.
Den nuvarande politiken är, uppriktigt sagt, inte tillräckligt strukturerad.
There is, in fact, little structure in current policy.

Användningsexempel för "inte tillräckligt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEuropeiska kommissionens förslag var inte tillräckligt komplett för att få stöd.
The European Commission's proposal was not sufficiently complete to gain support.
SwedishMen problemet med denna grupp är att den inte håller en tillräckligt hög profil.
But the problem with this Group is that it does not have a high enough profile.
SwedishDen urbana dimensionen har emellertid hittills inte fått tillräckligt erkännande.
However, the urban dimension has up until now received insufficient recognition.
SwedishDen garanterade bara ett minimiskydd, vilket definitivt inte var tillräckligt.
It guaranteed protection only to a minimal and certainly not an adequate extent.
SwedishJag håller inte med den som hävdade att vi inte har varit tillräckligt tydliga.
I would like to take issue with someone who said we have not been clear enough.
SwedishVissa har antytt att man inte skulle fokusera tillräckligt på energieffektivitet.
Some people have indicated that there is not enough focus on energy efficiency.
SwedishDessa aspekter beaktas inte, eller åtminstone inte tillräckligt, i betänkandet.
These aspects are not, or are insufficiently, taken into account in the report.
SwedishDet framgår enligt vad jag anser inte tillräckligt tydligt i Goerensbetänkandet.
To my mind, this concept is not conveyed clearly enough in the Goerens report.
SwedishJag ber om ursäkt om jag inte uttryckte mig tillräckligt klart.
(PT) Madam President, I am sorry if I did not make myself sufficiently clear.
SwedishJag delar Poul Rasmussens uppfattning om att vi ännu inte har gjort tillräckligt.
I would endorse the sentiments of Poul Rasmussen that we have not yet done enough.
SwedishVi litar inte på lärarnas omdömen tillräckligt för att låta dem göra som de vill.
We don't trust the judgment of teachers enough to let them loose on their own.
SwedishEnligt min åsikt är det nuvarande lagförslaget ännu inte tillräckligt balanserat.
In my view, the present draft legislation does not yet strike the correct balance.
SwedishVan Hultenbetänkandet är ett steg i rätt riktning, men det är inte tillräckligt.
The van Hulten report is a step in the right direction, but it is not enough.
SwedishVidare har man i några kommentarer låtit förstå att bidraget inte är tillräckligt.
Further, several comments have implied that the level of aid is not sufficient.
SwedishDetta är ändå inte tillräckligt för utvecklingen av isolerade landsbygdsområden.
Nevertheless, this is not enough for the development of isolated rural areas.
SwedishDet är något som inte i tillräckligt hög grad nämns och främjas inom forskningen.
That is something which is not being mentioned and promoted and researched enough.
SwedishVi är inte tillräckligt många här - det enda som räknas är statssuveräniteten.
The number is not enough here - all that counts is the sovereignty of a State.
SwedishDet är därför som beräkningarna i Reimer Böges förslag inte går tillräckligt långt.
That is why the estimates contained in Mr Böge’s proposal do not go far enough.
SwedishDe protesterade mot en felaktig politik som inte var tillräckligt socialt inriktad.
They were protesting against a mistaken and unsocial policy towards the crisis.
SwedishEU gör inte tillräckligt för att befria media från sexism och diskriminering.
The EU is not doing enough to eliminate sexism and discrimination in the media.

Liknande översättningar för "inte tillräckligt" på engelska

tillräckligt adverb
tillräckligt adjektiv
English
tillräckligt pronomen
English
inte adverb
English
inte
English
inte preposition
English
inte djup adjektiv
English
inte öppen för alla adjektiv
English
inte räcka till verb
English
inte fullgöra verb
English
inte gå ihop verb
English
inte tung adjektiv
English
inte knäppt eller vikt adjektiv
English
inte blunda för verb
English
inte inne adverb
English
inte exploderad adjektiv
English