"inte hög" - Engelsk översättning

SV

"inte hög" på engelska

EN
EN
SV

inte hög {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "inte hög" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMen problemet med denna grupp är att den inte håller en tillräckligt hög profil.
But the problem with this Group is that it does not have a high enough profile.
SwedishDet är något som inte i tillräckligt hög grad nämns och främjas inom forskningen.
That is something which is not being mentioned and promoted and researched enough.
SwedishEtt socialt skyddssystem kan inte fungera utan en hög sysselsättningsgrad.
A system of social security cannot function without a high degree of employment.
SwedishVi måste se upp så att vi inte i alltför hög grad gör landet till syndabock.
We have to be careful not to set the country up as too much of a scapegoat.
SwedishOm inte säkra bostäder av hög kvalitet kan erbjudas kan människor inte arbeta ordentligt.
Unless high-quality, safe housing can be delivered, people cannot work properly.
SwedishHar det inte blivit hög tid för oss att överlägga om detta och göra ett europeiskt vägval?
Is it not high time now that we dealt with this and define a European approach?
SwedishDelegationen anser att direktivet inte håller tillräckligt hög kvalitet.
It is the delegation's view that the directive is not of a sufficiently high quality.
SwedishFör oss räcker det inte med en hög teknisk nivå på de europeiska näten.
It is not enough that we in Europe have a high technical level of networks.
SwedishÄr det inte hög tid att Europas folk äntligen tar sitt öde i egna händer?
Surely it is about time the peoples of Europe took hold of their destiny?
SwedishDet finns många små företag som är verksamma och de samarbetar inte i tillräckligt hög grad.
Many small companies are actively involved, but they do not cooperate sufficiently.
SwedishLivskvaliteten för EU:s allt större äldre befolkning är dock inte tillräckligt hög.
However, the quality of life of Europe's growing elderly population is not sufficiently high.
SwedishFör det första är den ränta som tas ut fruktansvärt hög och inte hållbar.
Firstly, the interest rate charged is draconian and is not sustainable.
SwedishTrots detta ignoreras de ofta, genomförs eller kontrolleras inte i tillräckligt hög grad.
But they are often ignored, or are inadequately implemented or monitored.
SwedishHur kan vi ha en trovärdig utrikespolitik när den inte har en trovärdig hög representant?
How can we have a credible foreign policy when it has an incredible High Representative?
SwedishDe olika kriterierna för beviljande av stöd har inte i tillräckligt hög grad beaktats.
Not enough consideration has been given to criteria for granting aid.
SwedishHittills har konfliktförebyggande åtgärder inte haft särskilt hög prioritet.
Mr President, conflict prevention has hitherto not been a real priority.
SwedishVi skulle föredra en harmonisering som inte i lika hög grad är ett förebud om avreglering.
We would prefer harmonisation to be less of a herald of liberalisation.
SwedishI Central- och Östeuropa var det inte fallet i lika hög grad.
However, this has been the case to a lesser extent in Central and Eastern Europe.
SwedishMed andra ord vill vi inte ange hur hög invandringen bör vara.
In other words, we do not want to specify what the levels of immigration should be.
SwedishAmbitionen var inte särskilt hög när det gällde förordningen om uttjänta elektroniskt produkter.
They were not particularly ambitious about the electronic scrap regulation.

Liknande översättningar för "inte hög" på engelska

inte adverb
English
inte
English
inte preposition
English
hög substantiv
hög adjektiv