"inte djup" - Engelsk översättning

SV

"inte djup" på engelska

EN
SV

inte djup {adjektiv}

volume_up
1. "sömn"
inte djup
volume_up
light {adj.} (sleep)

Användningsexempel för "inte djup" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishInte hopp, utan djup besvikelse tror jag att denna politik framkallar hos de europeiska arbetstagarna.
Mr President, I think that this policy will engender not hope, but deep disappointment in European workers.
SwedishVi kan inte förneka att risken för att utveckla djup ventrombos inte orsakar flygpassagerare någon allvarlig oro.
We cannot deny that the issue of developing deep-vein thrombosis is not a serious concern for air passengers.
SwedishDet behöver inte finnas någon djup motsättning mellan skadebegränsningspolitiken och den förebyggande politiken.
There thus does not need to be a huge contrast between the policy of damage limitation and the policy of drug prevention.
SwedishDet är mycket viktigt att passagerare är informerade om vad de bör göra för att garantera att de inte drabbas av djup ventrombos.
It is very important that passengers are fully informed as to what they should do to guarantee that deep-vein thrombosis will not develop.
SwedishJag tror att det handlar om ifall det finns känsliga ekosystem ovanför detta djup och inte precis nedanför, som vissa kolleger just har tagit upp.
I think it is a question of whether vulnerable ecosystems exist above this figure and not just below it, as some colleagues have questioned.
SwedishAv flera anföranden har det framgått att ni inte har särskilt djup tilltro till nationella regeringar, men jag tror att ni åtminstone litar på ombudsmannen.
I have detected from a lot of speeches here that your trust in national governments is not very deep, but I think you at least trust the Ombudsman.

Liknande översättningar för "inte djup" på engelska

inte adverb
English
inte
English
inte preposition
English
djup adjektiv
djup substantiv