"instruera" - Engelsk översättning

SV

"instruera" på engelska

SV instruera
volume_up
[instruerade|har instruerat] {verb}

Målet med detta projekt är att instruera immunsystemet till att inte angripa leden.
The aim of Mattias Magnussons project is to instruct the immune system not to attack the joint.
Detta är en av de stående önskemålen från t ex Angola, där det råder brist på utbildad personal för att instruera minröjningsbrigaderna.
This is a constant demand, for example, in Angola, where there is a lack of qualified staff to instruct mine deactivation brigades.
För att uppfylla denna plikt och instruera personalen att följa denna plikt på våra vägnar tar jag ansvaret.
In the fulfilment of that duty of care and in instructing the staff to follow that duty of care on our behalf, I take the responsibility.
Nu, skall jag instruera er hörseltolkande del av hjärnan att förstå vad den var menat att höra, och sedan, lyssna på det igen.
Now, I'll prime your auditory part of your brain to tell you what you're supposed to hear, and then hear it again.

Synonymer (svenska) till "instruera":

instruera

Användningsexempel för "instruera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMen jag vill gärna lära mig och skall uppmuntra min fru att instruera mig.
I am keen to learn how to do it and want to motivate my wife to show me the ropes.
SwedishTill att instruera människor, till att installera utrustning så att valen skall kunna genomföras på ett bra sätt.
To train people, to install equipment in order for the elections to be held smoothly.
SwedishBloggen kan instruera Google Chrome att läsa in nästa inlägg i förväg så att sidan visas direkt när du klickar på länken.
The blog can tell Google Chrome to pre-load the “next post,” so the page shows instantly when you click it.
SwedishFör att uppfylla denna plikt och instruera personalen att följa denna plikt på våra vägnar tar jag ansvaret.
In the fulfilment of that duty of care and in instructing the staff to follow that duty of care on our behalf, I take the responsibility.
SwedishDet handlar inte bara om att instruera Catherine Ashton att uttala sig mot de kinesiska överträdelserna av de mänskliga rättigheterna vid varje tillfälle som ges.
It is not just a matter of instructing Baroness Ashton to speak out against the human rights abuses in China at every opportunity.
SwedishJag vill be presidiet att noggrant läsa igenom artikel 130a i arbetsordningen och instruera parlamentets tjänsteavdelningar att se till att utskotten följer denna arbetsordning.
I would like the Bureau to have a proper look at Rule 130a so that Parliament's services can be instructed to ensure that the committees observe that Rule.
SwedishOm en webbplats kan förutse vilken länk du kommer att klicka på kan webbplatsen instruera Google Chrome att läsa in länken i förväg så att sidan visas direkt när du klickar på den.
When a website is confident about predicting what link you might click next, the site can tell Google Chrome to pre-load, or "prerender," the links, so the page loads instantly when you click it.