"inom räckhåll" - Engelsk översättning

SV

"inom räckhåll" på engelska

SV inom räckhåll
volume_up
{adverb}

inom räckhåll (även: nära till hands)
volume_up
at your fingertips {adv.} [bild.]
Om du gör Google.se till din startsida har du alltid Google inom räckhåll när du använder Internet.
Have Google at your fingertips when browsing the Web by making Google.com your homepage.

Liknande översättningar för "inom räckhåll" på engelska

inom preposition
English
räckhåll substantiv
English

Användningsexempel för "inom räckhåll" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishLösningarna är inom räckhåll om solidariteten och medmänskligheten mobiliseras.
The solutions are within reach if solidarity and human sympathy are mobilised.
SwedishVårt mål är trots allt inom räckhåll och vi närmar oss det sakta men säkert.
Nevertheless, our goal is in sight and we are moving slowly but surely towards it.
SwedishDetta är ett utmärkt exempel på en gemensam europeisk diplomati inom räckhåll.
This is an excellent example of common European diplomacy which is within our reach.
SwedishJag är övertygad om att en godtagbar och välavvägd kompromiss nu ligger inom räckhåll.
I am confident that an acceptable and balanced compromise is now within our reach.
SwedishAtt ta itu med en av dess konsekvenser, sjöröveriet, ligger dock mer inom räckhåll för oss.
However, tackling one of its consequences, piracy, is much more within our grasp.
SwedishEuropaparlamentet visar att rättmätigt agerande finns inom räckhåll för oss.
The European Parliament is showing that virtuous courses of action are within our reach.
SwedishJag är övertygad om att de centrala byggstenarna för en kompromiss dock finns inom räckhåll.
I am convinced that the main building blocks of a compromise are, however, within reach.
SwedishEU har ett brådskande behov av en konstitution, och den finns inom räckhåll.
Europe urgently needs a Constitution and it is within our reach.
SwedishMålet på 20 procent till 2020 är inom räckhåll; vi skulle kunna nå det inom de närmaste åren.
The 20% target for 2020 is within reach; we could achieve it within the next few years.
SwedishJag uppmanar er att fortsätta arbetet för den överenskommelse som jag tror finns inom räckhåll.
I urge you to continue to work for the consensus which I believe is within your grasp.
SwedishDen offentliga upphandlingen har inom unionen legat utom räckhåll för små och medelstora företag.
Public procurement has proved beyond the reach of small and medium-sized businesses.
SwedishFörhandlarna förklarade efteråt att avtalet var inom räckhåll.
The negotiators declared afterwards that an agreement had been within reach.
SwedishVad målen angår är de inom räckhåll om de motsvarar varje medlemsstats vision.
For their part, Europe's goals are attainable if they correspond to the vision of every Member State.
SwedishDen här typen av visdom har vi alla inom räckhåll om vi bara anstränger oss lite.
This kind of wisdom is within the grasp of each and every one of us if only we start paying attention.
SwedishGSM- och GPS-tekniken finns ju redan och GPS2 är inom räckhåll.
GSM and GPS technology already exists, and GPS2 is only around the corner.
SwedishDenna lösning är nu inom räckhåll i och med införandet av ett europeiskt sjukförsäkringskort.
This solution is now within reach with the introduction of a European Health Insurance Card.
SwedishBåda dessa mål ligger inom räckhåll för oss, och jag skall nu kommentera dem i tur och ordning.
Let me single out the two main deliverables for this European Council.
SwedishDen mest ambitiösa utvidgningen i dess historia finns inom räckhåll.
The most ambitious enlargement in its history is within our grasp.
SwedishOm dessa två faktorer läggs in i kompromissen anser jag att vi har en lösning inom räckhåll.
I believe that, if those two elements are added to the compromise, a solution is within reach.
SwedishBåda dessa mål ligger inom räckhåll för oss, och jag skall nu kommentera dem i tur och ordning.
Both these goals are well within our grasp, and I would like to comment on each one in turn.