"inne" - Engelsk översättning

SV

"inne" på engelska

volume_up
inne {adj.} [talesätt]
EN

"inn" på svenska

volume_up
inn {substantiv}
volume_up
inn owner {substantiv}
SV

inne {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
inne (även: hipp)
Is it getting hot in here?
Det blir bara varmare och varmare här inne.
It's getting hotter in here all the time.
Nu är tiden inne att smida medan järnet är varmt: Il faut battre le fer tant qu'il est chaud, som fransmännen säger.
Now is the time to strike while the iron is hot: Il faut battre le fer tant qu'il est chaud, as the French say.
inne (även: hipp, trendig)
2. "trendig"
inne (även: trendig)
volume_up
in {adj.} (trendy)
När jag säger, att jag styr den men mentalt är jag inne i farkosten.
When I say, "I'm operating it," but my mind is in the vehicle.
Socialdemokraterna inom budgetutskottet är inne på samma linje.
The social democrats in the Committee on Budgets adhere to the same policy.
Det är inte direkt fullpackat här inne.
I would have thought this would have been an important enough subject to bring more people in.
3. "innanför linjen", sport
inne
volume_up
in {adj.} (within the lines)
När jag säger, att jag styr den men mentalt är jag inne i farkosten.
When I say, "I'm operating it," but my mind is in the vehicle.
Socialdemokraterna inom budgetutskottet är inne på samma linje.
The social democrats in the Committee on Budgets adhere to the same policy.
Det är inte direkt fullpackat här inne.
I would have thought this would have been an important enough subject to bring more people in.
EN

inn {substantiv}

volume_up
1. allmänt
2. "restaurant (in a rural setting)"
Let us hope that it represents a road and not an inn.
Jag hoppas att det kommer att vara en väg och inte ett värdshus.
Att vara ett värdshus är att stanna där man är.
By being an inn, Cervantes meant lying still, complaining that one is ignored and remaining static.
Med att vara ett värdshus menade Cervantes att man är passiv och klagar över att man är bortglömd och inte kommer någon vart.
P2 Golf Inn Restaurang & Catering

Synonymer (svenska) till "inne":

inne

Synonymer (engelska) till "inn":

inn

Användningsexempel för "inne" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishNu är tiden inne för EU:s egna institutioner att leva upp till samma standarder.
Now is the time for the EU' s own institutions to comply with the same standards.
SwedishNu är tiden inne för EU: s egna institutioner att leva upp till samma standarder.
Now is the time for the EU's own institutions to comply with the same standards.
SwedishVi är nu inne på tredje året när det gäller diskussionerna om denna lagstiftning.
We are now well into the third year of discussion on this piece of legislation.
SwedishJag är mycket glad över detta, och många talare har också varit inne på detta.
I am absolutely delighted about this, and many speakers have made the same point.
SwedishNär jag ändå är inne på ämnet vill jag göra ännu en anmärkning av politisk art.
While on the subject, I should like to make a second comment of a political nature.
SwedishJag hoppas att ingen här inne känner hat på grund av vad han har antytt om oss.
I hope that there is no one in this Chamber who hates what he has implied about us.
SwedishNu är tiden inne att utveckla telekommunikationerna i ett demokratiskt perspektiv.
Now is the right time to develop telecommunications from the democratic angle.
SwedishDet här kan inte vara den naturliga utvecklingen, här är vi inne på fel spår.
This cannot be a natural development, because we are barking up the wrong tree.
SwedishÖgonblicket är nu inne att inleda direkta förhandlingar mellan Kina och Dalai Lama.
The time has come to open direct negotiations between China and the Dalai Lama.
SwedishTiden är nu inne för barnet att lämna boet och pröva sina vingar som vuxen.
It is now time for the child to leave the nest and spread its wings as an adult.
SwedishAtt hålla inne med dem är detsamma som stöld, och om inte av pengarna så av räntan.
Holding on to it is tantamount to theft, if not of the money then of the interest.
SwedishJag förstår mig egentligen inte på det gräl vi har haft, som Swoboda var inne på.
In fact, I do not understand the squabbling we have had which Mr Swoboda touched on.
SwedishTiden är inne för ett konstruktivt engagemang i Kubas demokratiska krafter.
The time has come for constructive engagement with the democratic forces in Cuba.
SwedishDet är också något som kommissionsledamot Peter Mandelson själv var inne på.
This is also something which Commissioner Mandelson himself was talking about.
Swedishså tillbaka till Mary Robinson, Hon sa till mig, "Det där är en idé vars tid är inne.
So Mary Robinson, she said to me, "Listen, this is an idea whose time has come.
SwedishDärigenom står hon själv, bildligt talat, redan med ena foten inne i fängelset.
In so doing, she does in fact already have one foot in prison, figuratively speaking.
SwedishJag anser att tiden är inne att omsätta idéerna i handling och förverkliga dem.
I believe the time has come to turn these ideas into action, into reality.
SwedishVäl inne i lärarrummet möts jag av en varm, nästan genomträngande fuktig luft.
Once inside the staff room I am met by a warm, almost penetrating damp air.
SwedishFörebyggande av kriser är - som kollegerna varit inne på - otroligt viktigt.
The prevention of crises is, as our colleagues have mentioned, extremely important.
SwedishInget av detta är med i det nya fördraget, och jag anser att ni är inne på slutspurten.
None of this is part of the new Treaty and I believe you are on the home stretch.