"inlevelse" - Engelsk översättning

SV

"inlevelse" på engelska

SV inlevelse
volume_up
{utrum}

inlevelse (även: empati, inlevelseförmåga, deltagande)
volume_up
empathy {substantiv}
inlevelse (även: uttryck, uttryckssätt, känsla, yttrande)
volume_up
expression {substantiv}
volume_up
involvement {substantiv}

Synonymer (svenska) till "inlevelse":

inlevelse
Swedish

Användningsexempel för "inlevelse" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishBeträffande detta vill jag uttrycka mitt tack till kommissionsledamoten för hans inlevelse.
The Commissioner deserves thanks for his sensitivity in this context.
SwedishJag vill tacka ministern för att han fattade sig så kort och kommissionsledamoten för hans inlevelse.
I should like to thank the Minister for his brevity and the Commissioner for his passion.
SwedishJag uppskattar er aktiva inlevelse angående Östtimor och även vad Medelhavsområdet beträffar.
I appreciate your active sensitivity with regard to East Timor and also with regard to the Mediterranean area.
SwedishDetta är ingen plädering för att man nu skall avvika från något som helst beslutsfattande, men en plädering för fantasi, inlevelse och initiativ.
This is not an argument for departure from any sort of resolution, but a plea for fantasy, imagination and initiative.
SwedishJag vet att vi kommer att ha en mycket bra annons- och informationskampanj och att vi kommer att fånga förmågan till inlevelse hos Europas medborgare.
I know that we will have a very good advertising and information campaign, and that we will capture the imagination of the citizens of Europe.
SwedishJag applåderar Margie Sudres arbete, som oförtrutet och med stor skicklighet, beslutsamhet och inlevelse för de yttersta randområdenas talan.
I applaud the job done by Mrs Sudre which, unremittingly and with a great deal of skill, determination and compassion, speaks up on behalf of the outermost regions.
SwedishJag talar med en del inlevelse eftersom jag inte kan erbjuda det bästa vädret i min del av gemenskapen, men då den är mycket bra för vissa slags semestrar.
I speak with some feeling there, because I do not always offer the best weather in my particular part of the Community but it is very good for certain holidays.