"initiativrik" - Engelsk översättning

SV

"initiativrik" på engelska

SV initiativrik
volume_up
{adjektiv}

initiativrik (även: företagsam, driftig)

Användningsexempel för "initiativrik" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet skall uppmuntra till en initiativrik inställning för att minska föroreningar i djurfoderkedjan.
It will encourage a proactive approach to reducing contamination in the feed chain.
SwedishMan investerar i en initiativrik kultur.
Let there be investment, then, in a culture of initiative.
SwedishVi diskuterar för närvarande en mycket initiativrik ny plan från Máire Geoghegan-Quinn som kallas för innovationsunionen.
We are currently debating a very imaginative new plan from Mrs Geoghegan-Quinn called the Innovation Union.
SwedishDeras verksamhets art är sådan att de inte kunde avkrävas att spela en initiativrik roll i att spåra produkters ursprung.
The nature of their trade is such that they could not be required to play a proactive part in product tracing.
SwedishKommissionen har rentav varit klart mer initiativrik och aktiv än vad ministerrådet och de enskilda staterna tycks vara.
Even the Commission has shown more initiative and been more active that the Council of ministers and individual states appear to have been.
SwedishLyckligtvis har kommissionen även i den här frågan varit initiativrik och fäst uppmärksamheten på att utvecklingen bör påskyndas.
Fortunately, the Commission has shown initiative in this matter, however, and has focused attention on accelerating developments here.
SwedishKommissionär Patten, vice ordförande i kommissionen, reagerade på sitt sätt och påpekade att Europeiska unionen egentligen är utomordentligt initiativrik.
Commissioner Patten, the Vice-President of the Commission, reacted to this in his own way and remarked that the European Union is in fact extremely resourceful.
SwedishFör det andra är det också så att medan många medlemsstater är mycket aktiva i frågan om barnens rättigheter är det i realiteten mycket svårare att vara så initiativrik på Europeiska unionens nivå.
Secondly, it is also the case that while many Member States are very active on the issue of children's rights it is actually much more difficult in a European Union context to be as proactive.