"inbringa" - Engelsk översättning

SV

"inbringa" på engelska

SV inbringa
volume_up
{verb}

1. allmänt

inbringa (även: tjäna, ta in, introducera)
En energigemenskap skulle kunna få ned priserna på grund av de nya investeringar som den kommer att inbringa.
An Energy Community could bring down prices because of the new investments it will bring in.
inbringa (även: vinna, hämta, skaffa, attrahera)
inbringa (även: överge, avstå, ge upp, kapitulera)
Avskaffande av duty-free riskerar att kosta mer än man hävdar att det skulle kunna inbringa i skatt.
The abolition of duty-free is liable to cost more than it would allegedly yield in excise duties.
Detta kommer att inbringa oss 500 miljoner euro.
This will yield us EUR 500 million.

2. ekonomi

inbringa (även: tjäna)
En energigemenskap skulle kunna få ned priserna på grund av de nya investeringar som den kommer att inbringa.
An Energy Community could bring down prices because of the new investments it will bring in.

Synonymer (svenska) till "inbringa":

inbringa

Användningsexempel för "inbringa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEn energigemenskap skulle kunna få ned priserna på grund av de nya investeringar som den kommer att inbringa.
Concerning prices, I think these countries are already paying extremely high prices for energy.
SwedishPartiets egen aktivitet måste kunna inbringa någonting och dessutom bör partimedlemmarna ge sitt bidrag.
We have to accomplish things through being active and, furthermore, support must be obtained from members.
SwedishSkatten kommer att inbringa stora intäkter som vi inte kan klara oss utan med tanke på EU:s kostnadskrävande säkerhetsnät.
The tax will result in important revenues that we cannot do without in view of the costly EU safety nets.
SwedishIngen konsument eller ekonomisk aktör skulle knäa under vikten av en sådan skatt, som skulle inbringa ett netto på över 40 miljarder euro över sju år.
The fact is that the Presidency’ s proposals, although they do break the 1 % barrier, remain timid.
SwedishÅtgärder bör vidtas för att inbringa större medel från denna sektor och bidra till att flytta skattebördan från arbetstagarna.
Measures must be implemented to raise more from this sector and contribute to shifting the burden of taxation away from working people.
SwedishI den kommande översynen av systemet för handel med utsläppsrätter beräknas alternativet med auktion av samtliga utsläppsrätter inbringa 200 miljarder euro.
In the forthcoming ETS review, there is potentially EUR 200 billion which could be raised if we went for full auctioning.
SwedishIngen konsument eller ekonomisk aktör skulle knäa under vikten av en sådan skatt, som skulle inbringa ett netto på över 40 miljarder euro över sju år.
No consumer or economic operator would buckle under the weight of such a tax, which would net more than EUR 40 billion over seven years.
SwedishEn smart utformad skatt på finansiella transaktioner skulle inbringa en sådan inkomst, samtidigt som den skulle tygla spekulationerna på finansmarknaderna.
A cleverly designed financial transaction tax would provide such a revenue, while simultaneously curbing speculation on financial markets.
SwedishAnser rådet att EU: s direktiv om handel med utsläppsrätter uppfyller sina ursprungliga syften och anser rådet att en koldioxidskatt skulle kunna inbringa pengar för EU?
It was also not particularly easy to convince the other members of the Council to agree to these changes, but we managed it.
SwedishHuvudfrågan i kampanjen är en skatt på 0,05 procent på finansiella transaktioner, som de tror ska inbringa i storleksordningen 37 miljarder brittiska pund.
The basis of the campaign is a financial transaction tax at 0.05%, which they believe would raise something in the region of GBP 37 billion.
SwedishDen slutliga utformningen kommer även att bero på G7-ländernas möjlighet att inbringa de medlen som uppskattningsvis krävs.
The final shape will also depend on the ability of the G7 countries to raise the estimated funding that is required, and, at the moment, we are only at the halfway stage.
SwedishAnser rådet att EU:s direktiv om handel med utsläppsrätter uppfyller sina ursprungliga syften och anser rådet att en koldioxidskatt skulle kunna inbringa pengar för EU?
Does the Council take the view that the EU Emissions Trading Directive is meeting its original goals, and do you believe that a carbon dioxide tax could provide funds for the European Union?
SwedishJag stöder bestämmelsen och kravet om innovativa finansieringsåtgärder för att inbringa större medel från denna sektor och bidra till att flytta skattebördan bort från arbetstagarna.
I agree with the provision and the call for innovative financing measures to raise more from this sector and contribute to shifting the burden of taxation away from working people.
SwedishRedan i denna ändringsbudget finansieras en del av utgifterna under förhoppningsfulla förväntningar om att bytesförhållandet mellan euron och dollarn skall inbringa stora överskott.
Some of the expenditure in this supplementary budget is being financed on the rather optimistic supposition that considerable savings are to be had from the euro-dollar exchange rate.