"inbilla sig" - Engelsk översättning

SV

"inbilla sig" på engelska

SV inbilla sig
volume_up
{verb}

inbilla sig (även: ana, misstänka, anta, tro)
Europaparlamentarikerna kan inbilla sig vad de vill där de sitter i sitt elfenbenstorn.
Members of the European Parliament, sitting in their ivory tower, can imagine what they want to imagine.
Förövarna får inte inbilla sig att de är i säkerhet, och att de befinner sig i ett rättslöst område.
Offenders should not imagine themselves to be safe in some law-free zone.
Föräldrar som uttrycker oro blir ofta ignorerade eller uppmanas att sluta inbilla sig saker.
Often, when parents express concern they are ignored or told to stop imagining things.
inbilla sig (även: antar, anta, tro, förmoda)

Liknande översättningar för "inbilla sig" på engelska

inbilla verb
sig pronomen

Användningsexempel för "inbilla sig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishIngen av oss bör inbilla sig att man kan få till stånd en utveckling genom dekret.
But we do need to encourage the present trend towards the steady growth of organic farming.
SwedishFöräldrar som uttrycker oro blir ofta ignorerade eller uppmanas att sluta inbilla sig saker.
Often, when parents express concern they are ignored or told to stop imagining things.
SwedishDe skall inte inbilla sig att medborgarna ser deras käbbel om makt och folk som något viktigt.
They should not pretend that citizens consider their bickering about power and people as important.
SwedishHur kan man inbilla sig att man skall kunna ändra på druvbeståndet i ett område med vin med kontrollerat ursprung?
How do we plan to alter the vine stocks in an area of designated origin?
SwedishMen låt mig göra en markering här: ingen ska inbilla sig att det är EU som ska göra alla eftergifter.
However, let me be clear on this: Europe cannot be expected to make all the concessions in this regard on its own.
SwedishIngen skall inbilla sig att man skall kunna styra konventet eller diktera villkoren för dess arbetssätt.
No one can attempt to direct the Convention or to dictate the way it should work or the conditions it should respect.
SwedishIngen ska inbilla sig att yrken där lönerna varierar mellan låga och usla kan locka till sig unga kvinnor, eller ens unga män, som vill bilda familj.
If the salary fluctuates between low and lowest, no one can expect such professions to be attractive for young women or even for young men starting families.
SwedishHur kan man inbilla sig att vi skall återställa konsumenternas förtroende för livsmedel efter alla skandaler, om EU fortfarande inte kan genomdriva sina egna beslut?
How can we envisage re-establishing consumer confidence in food following all the scandals when the EU cannot even implement its own resolutions?
SwedishIngen bör därför inbilla sig att vägen till Sydafrikamötet kommer att bli enkel.
When you take steps together in the UN context, it is slow by definition, so no one should believe that the road to South Africa is going to be an easy one.
SwedishVisserligen skulle ingen med sina sinnen i behåll inbilla sig att Israel utsätts för något allvarligt hot med detta uttalande eller att Europaparlamentets ” solidaritet ” är nödvändig.
The motion for a resolution fails to condemn the consequences of the attack on Iraq and the subsequent occupation by the USA and its allies.
SwedishDen andra punkten jag vill framhålla i detta sammanhang är att det är en illusion att inbilla sig att detta fördrag skulle kunna placeras inom glas och ram för att aldrig mer ändras.
The second point I want to make in this connection is that it is an illusion to believe that this Treaty can be put under glass and can never again be amended.
SwedishMen EU bör dock inte inbilla sig att beviljandet av handelsförmåner kan sätta stopp för frammarschen av fundamentalistiska islamister och terrorister i kärnvapenstaten Pakistan.
However, the EU should not be under any illusions that granting trade preferences could put an end to the advance of fundamental Islamists and terrorists in the nuclear state of Pakistan.