"in till" - Engelsk översättning

SV

"in till" på engelska

EN

SV in till
volume_up
{preposition}

in till (även: , mot, in i, intresserad)
volume_up
into {prep.}
Kasinolika investeringar från många länder strömmade in till irländska banker.
Casino-type investments from many countries flooded into Irish banks.
I dag har vi minst lika mycket investeringar som kommer in till våra länder.
Nowadays, we have at least as many investments coming into our Member States.
Unga måste åka in till stadens centrum för att få tillgång till vetenskapliga verk.
Young people have to go into the city centre to access scientific works.

Liknande översättningar för "in till" på engelska

in- adjektiv
in adverb
in preposition
English
till adjektiv
English
till adverb
English
till preposition
till pronomen
English
...till pronomen
English

Användningsexempel för "in till" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishAlla betalar, vare sig de slänger det i sjön eller för in avfallet till hamnen.
Everyone pays, whether they dump their waste in the sea or dispose of it elsewhere.
SwedishFyra ändringsförslag har lämnats in till sammanträdesperioden - det är inte mycket.
Four amendments have been tabled for the part-session, which is not a great many.
SwedishEndast ett ändringsförslag lämnades in till detta utskott, dvs. ändringsförslag 6.
One amendment only has been lodged with that committee, namely Amendment No 6.
SwedishVår grupp har lämnat in ett ändringsförslag till punkt 10 i resolutionsförslaget.
Our group has tabled an amendment to point 10 of the motion for a resolution.
SwedishOm ni skulle vilja bjuda in mig till ett utskottsmöte, skulle jag komma med glädje.
If you would like to invite me to a committee meeting, I would be happy to attend.
SwedishRita upp en textram och skriv sedan in en text, till exempel " FontWork ".
Draw a text frame on your page, and then type in text, for example " FontWork ".
SwedishDetta är en skriftlig begäran som har lämnats in till Europaparlamentets presidium.
It was a written request submitted to the Bureau of the European Parliament.
SwedishPå morgonen den 11:e September bjöd Kofi Annan in mig till en presskonferens.
Kofi Annan invited me on the morning of September the 11th to do a press conference.
SwedishI dag har vi minst lika mycket investeringar som kommer in till våra länder.
Nowadays, we have at least as many investments coming into our Member States.
SwedishInga ändringsförslag har givits in till mitt betänkande, vilket jag är mycket glad över.
There was not a single amendment made to my report, which I am very happy about.
SwedishJag gick in, och lade märke till att dessa ungar faktiskt slog på något.
Went in, and I started noticing that these kids were actually beating something.
SwedishDe här frågorna har skickats in till och besvarats av en europeisk konsumentrådgivning.
These questions were put to and answered by a European consumer advice service.
SwedishVi har därför lämnat in ett förslag till avvisande av rådets gemensamma ståndpunkt.
We have therefore tabled a motion to reject the Council' s common position.
SwedishMata in cellreferensen till den första cellen i dataområdet i fältet Kolumn / Rad.
In the Column/Row field, enter the cell reference to the first cell in the data range.
SwedishMånga anser att vi nu är på väg in i en lågkonjunktur, till och med en recession.
In the opinion of many we are on the way to a downturn, even a recession.
SwedishOm en stor bokstav matas in omvandlas den automatiskt till en liten bokstav.
If a capital letter is entered, it is automatically converted to a lowercase letter.
SwedishHar det fallit er in att till exempel fråga vad kostnaden för frånvaro är i Europa?
Has it occurred to you to ask, for example, what the cost of absenteeism is in Europe?
SwedishOch körledaren där visste att jag sjöng och bjöd in mig till att gå med i kören.
And the choir conductor there knew that I sang and invited me to come and join the choir.
SwedishEn ny tullmyndighet samlar in välbehövliga intäkter till Kosovos budget.
A new customs service is collecting much-needed revenues for the Kosovo budget.
SwedishLåt mig trots detta helt kort gå in på förhistorien till att exportförbudet upphävdes.
Permit me nonetheless to summarise the background to the lifting of the export ban.