"inåt" - Engelsk översättning

SV

"inåt" på engelska

EN
SV

inåt {preposition}

volume_up
inåt (även: in, uti)
Slutna kedjor eller kedjor inifrån och utåt eller utifrån och inåt är inte heller tillåtna.
Closed chains or chains from the inside out or from the outside in are also not permissible.
I en globaliserad värld kan vi inte vända oss inåt och återgå till föråldrade suveränitetsbegrepp.
To turn in upon ourselves and return to outmoded concepts of sovereignty are inadequate responses in a globalised world.
Dessa värden är den enda verkliga motsatsen till att vända sig inåt, till nationalism, främlingsfientlighet och rasism.
These values are the only real antidote to turning in on one oneself, nationalism, xenophobia and racism.

Användningsexempel för "inåt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag vill dock säga dig, Catherine Ashton, att vi måste se inåt lika väl som utåt.
However, I would say, Baroness Ashton, that we need to look inside as well as outside.
SwedishSlutna kedjor eller kedjor inifrån och utåt eller utifrån och inåt är inte heller tillåtna.
Closed chains or chains from the inside out or from the outside in are also not permissible.
SwedishInåt landet finns det landsbygd samt åker- och ängsmark med ett fåtal små och medelstora företag.
The hinterland is rural, arable farmland and pasture, without many SMEs.
SwedishEU måste vara socialt även utåt sett, inte bara inåt sett.
Europe must be social not only inwardly, but a social Europe is needed outwardly too.
Swedishett steg framåt, både inåt och utåt.
Erasmus World is now going one step further, both inwards and outwards.
Swedishett steg framåt, både inåt och utåt.
Erasmus World is now going one step further, both inwards and outwards.
SwedishEU säkrar inte demokratin, vare sig inåt eller utåt.
The European Union is not safeguarding democracy, either internally or externally.
SwedishMajoritetsbeslut inåt, gemensam representation utåt - det är ju beskrivningen av en stat.
Majority voting internally and joint representation abroad - this is clearly the blueprint for a State.
SwedishMen, vill jag påpeka, vi behöver en varvspolitik utåt och inåt.
But it is very important to have a shipbuilding policy which is both inward and outward looking.
SwedishInåt är vi fortfarande långt ifrån en hållbar utveckling.
Internally, we are still a long way from sustainable development.
SwedishInåt har det varit pedagogiskt för uppfyllandet.
Within the Union it has taught us a lesson about meeting commitments.
SwedishVi måste uppträda enat, både inåt och utåt.
We need to speak with one European voice, both internally and externally.
SwedishAtt den skulle ha inåt- och utåtgående signaler och känsel.
You know, had efferent, afferent, and haptic response.
SwedishEU har ett särskilt ansvar, som vi för ögonblicket inte lever upp till, varken inåt eller utåt.
The EU has a very special responsibility which we are not fulfilling at the moment, neither internally nor externally.
SwedishI en globaliserad värld kan vi inte vända oss inåt och återgå till föråldrade suveränitetsbegrepp.
To turn in upon ourselves and return to outmoded concepts of sovereignty are inadequate responses in a globalised world.
SwedishMen det handlar också om att vända blicken inåt.
However, it is also a matter of looking inwards.
SwedishDessa värden är den enda verkliga motsatsen till att vända sig inåt, till nationalism, främlingsfientlighet och rasism.
These values are the only real antidote to turning in on one oneself, nationalism, xenophobia and racism.
SwedishOm vi håller oss till vad vi har beslutat kommer vi i fortsättningen att stärka euroområdet såväl inåt som utåt!
If we can stick to what we have agreed we can then make the euro area even stronger, both internally and externally.
SwedishOch vi får inte vara rädda för att klart och tydligt säga att det vore katastrofalt att svara genom att vända sig inåt.
And we should not fear to state, loud and clear, that to respond by turning inward on ourselves is to court disaster.
SwedishI en globaliserad värld kan vi inte vända oss inåt och återgå till föråldrade suveränitetsbegrepp.
Mr President, ladies and gentlemen, I should firstly very much like to thank Parliament for this constructive and largely positive debate.