"illegitim" - Engelsk översättning

SV

"illegitim" på engelska

EN

"illegitimate" på svenska

SV

illegitim {adjektiv}

volume_up
Så konstitutionen, som har röstats ner i två folkomröstningar, är odemokratisk, feg och illegitim.
So the Constitution, despite its rejection in two referendums, is undemocratic, cowardly and illegitimate.
Vi anser att en politik som inte tydligt bygger på intressena hos de människor som bor i Arktis är illegitim.
We believe that a policy which is not firmly rooted in the interests of the peoples of the Arctic area is illegitimate.
När det gäller folkets intressen är WTO i likhet med IMF en illegitim, antidemokratisk och farlig organisation.
The WTO, like the IMF, is an illegitimate, anti-democratic and dangerous organisation as far as the people's interests are concerned.
illegitim (även: oäkta)
volume_up
baseborn {adj.} (illegitimate)
EN

illegitimate {adjektiv}

volume_up
De är framför allt fullständigt olagliga.
The election was organised by an illegitimate government on territory controlled by foreign military forces; its result is null and void in terms of international law.
Valet organiserades av en olaglig regering på ett territorium som kontrolleras av utländska militärstyrkor.
If we went further we could even talk about illegitimate government support.
Om man går längre, är det fråga om olagligt myndighetsstöd.
illegitimate (även: misbegotten, natural, baseborn)
So the Constitution, despite its rejection in two referendums, is undemocratic, cowardly and illegitimate.
Så konstitutionen, som har röstats ner i två folkomröstningar, är odemokratisk, feg och illegitim.
We believe that a policy which is not firmly rooted in the interests of the peoples of the Arctic area is illegitimate.
Vi anser att en politik som inte tydligt bygger på intressena hos de människor som bor i Arktis är illegitim.
The WTO, like the IMF, is an illegitimate, anti-democratic and dangerous organisation as far as the people's interests are concerned.
När det gäller folkets intressen är WTO i likhet med IMF en illegitim, antidemokratisk och farlig organisation.

Användningsexempel för "illegitim" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSå konstitutionen, som har röstats ner i två folkomröstningar, är odemokratisk, feg och illegitim.
So the Constitution, despite its rejection in two referendums, is undemocratic, cowardly and illegitimate.
SwedishVi anser att en politik som inte tydligt bygger på intressena hos de människor som bor i Arktis är illegitim.
We believe that a policy which is not firmly rooted in the interests of the peoples of the Arctic area is illegitimate.
SwedishVi anser att en politik som inte har sin grund i att bevaka de folks intressen som bor i det arktiska området är illegitim.
We believe that a policy which is not firmly rooted in the interests of the peoples of the Arctic area is illegitimate.
SwedishNär det gäller folkets intressen är WTO i likhet med IMF en illegitim, antidemokratisk och farlig organisation.
The WTO, like the IMF, is an illegitimate, anti-democratic and dangerous organisation as far as the people's interests are concerned.
SwedishMen vi borde också ha lärt oss något av historien: Var man än upprättat en illegitim korridor, har den lett till nästa krig.
We should, after all, learn a lesson or two from history. Wherever an unnatural corridor has been created, it has led to the next war.
SwedishRatificeringen av Europeiska konstitutionen, trots att den förkastats vid två folkomröstningar, är odemokratisk, feg och illegitim.
The ratification of the European Constitution, despite its rejection in two referendums, is undemocratic, cowardly and illegitimate.
SwedishPå så sätt bevarar vi parlamentets värdighet, eftersom parlamentet inte bör ”uppmana” eller ”be” en illegitim de facto-myndighet att uppföra sig bättre.
This will ensure the dignity of our House, which should not 'call on' or 'ask' an illegitimate de facto authority to behave better.
SwedishDet handlar inte om att blanda sig i nationella angelägenheter, men ord som ”legitim” och ”illegitim” bör man inte slänga omkring sig hur som helst.
It is not a question of interfering in national affairs, but words like 'legitimacy' and 'illegitimacy' are not to be bandied about at random.
SwedishAfghanistan har för närvarande en korrupt, illegitim regering. I landet finns oskyldiga offer och situationen för kvinnor har inte förändrats över huvud taget.
Afghanistan currently has a corrupt, illegitimate government, there are innocent victims and the situation of women has not changed at all.
SwedishÄndå är det omöjligt att föreställa sig riktigt hur helvetiskt det är för de människor som torteras av miliser som begår folkmord i en illegitim regerings tjänst.
Yet, it is impossible to imagine just how hellish it is for the populations tortured by the genocidal militias that are in the pay of an illegitimate government.
SwedishStrafflösheten gör freden illegitim och försätter de befolkningar som drabbats av krigsförbrytelser, vilka hela det internationella samfundet tar avstånd ifrån, i en situation av osäkerhet.
Impunity undermines peace and means that populations which have suffered crimes considered repugnant by the whole international community are plunged into insecurity.
SwedishG8 upplevs av många sociala och politiska parter - och vi hör dit - som illegitim, som ett uttryck för en allvarlig tendens att förlägga viktiga beslut utanför den nationella suveränitetens räckvidd.
Many social and political organisations, including ourselves, see the G8 as illegitimate, as an expression of a serious tendency to take important decisions away from the sovereign powers.

Synonymer (engelska) till "illegitimate":

illegitimate