"ikläda" - Engelsk översättning

SV

"ikläda" på engelska

SV ikläda
volume_up
{verb}

ikläda (även: inta, anta, tillträda, anlägga)
EU måste därför ikläda sig rollen som ”mjuk makt”.
Europe must therefore assume its role as a soft power.
Rådet skulle då upphöra att vara en del av den nuvarande balansen och börja ikläda sig den högsta makten.
The Council would then cease to be part of the present balance and would start to assume supreme power.
Det är nu uppenbart att Europeiska unionen har kommit att ikläda sig en väsentlig roll när det gäller att försöka uppnå fred i Mellanöstern.
It is now evident that the European Union has come to assume a pivotal role in pursuing peace within the Middle East.

Användningsexempel för "ikläda" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi måste här i Europaparlamentet ikläda oss rollen som den lille pojken i sagan.
Here in the European Parliament, we must adopt the role of the little boy in the story.
SwedishMed andra ord skulle vi kunna fortsätta i fem år utan att ikläda oss några nya åtaganden.
By the end of 2003, the commitments amounted to five years ’ worth of payments.
SwedishMed andra ord skulle vi kunna fortsätta i fem år utan att ikläda oss några nya åtaganden.
In other words, we could go on for five years without entering into any new commitments.
SwedishKommer Europeiska unionen att ikläda sig ansvaret för att befria den ockuperade delen av Cypern?
Will the European Union accept responsibility for liberating the occupied part of Cyprus?
SwedishSamtidigt ska vi inte ikläda oss rollen av Pontius Pilatus.
Of course we are not public prosecutors, however, nor does the role of Pontius Pilate become us.
SwedishMen vi förväntade oss faktiskt mer, dvs. att kommissionen skulle ikläda sig en mer betydelsefull roll.
We had actually been expecting more, namely that the Commission should take on a fundamental role.
SwedishVi måste avstå från att ikläda oss förmyndarrollen.
We must desist from getting into the 'nanny state ' frame of mind.
SwedishVi måste avstå från att ikläda oss förmyndarrollen.
We must desist from getting into the 'nanny state' frame of mind.
SwedishLissabonfördraget är helt och fullt anpassat till Nato, och det kommer att hjälpa EU att kunna ikläda sig Natos kostym.
The Treaty of Lisbon is fully NATO-compliant, and will help the EU to wear the NATO hat.
SwedishÄrade utrikesminister, jag hoppas ni får behålla er goda hälsa under de sex månader ni måste ikläda er allt detta ansvar.
I wish the German Foreign Secretary health and strength as he discharges these many responsibilities over the next six months.
SwedishSOM ÄR BESLUTNA att göra unionen i stånd att fullt ut ikläda sig det ansvar som åligger den inom det internationella samfundet,
DETERMINED to ensure that the Union is capable of fully assuming its responsibilities within the international community;
SwedishVi måste be kommissionen att ikläda sig rollen som domare och ta ifrån rådet den tröja som det burit under de senaste tre åren.
We must ask the Commission to don its referee's outfit and take off the Council shirt that it has been wearing these last three years.
SwedishOm de båda sidorna behöver en medlare utifrån är EU synnerligen väl lämpat att ikläda sig denna roll, eftersom vi européer i allmänhet är accepterade i hela Sydostasien.
The government produced a framework for reform of the state; I have its road map and objectives in my hand as I speak.
SwedishJag vill för ett ögonblick ikläda mig en annan roll än den som rådets ordförande i EU och meddela er hur Förenade kungarikets regering hanterar dessa mycket allvarliga anklagelser.
The United States has not transported anyone, and will not transport anyone, to a country when we believe he will be tortured.
SwedishAllt det övriga kommer lättare och vi behöver inte ikläda oss en kostym som är avsedd för en växande tonåring eller en kostym för en tonåring som vi inte vill skall växa.
The rest will then be easier, and we shall not find ourselves with a suit made for an adolescent which is growing, or which we do not wish to grow.
SwedishJag ska ikläda mig rollen som medborgarnas och skattebetalarnas ombud och säga att det är oklart vilka långsiktiga åtaganden som skattebetalarna tvingas stå för i Opel-Magna-affären.
As counsel for the citizens and taxpayers, it is unclear in the Opel-Magna deal what long-term commitments will be laid at taxpayers' doors.
SwedishOm de båda sidorna behöver en medlare utifrån är EU synnerligen väl lämpat att ikläda sig denna roll, eftersom vi européer i allmänhet är accepterade i hela Sydostasien.
Should the two sides need a mediator from outside, the EU is eminently capable of performing that role, we Europeans enjoying a high degree of acceptance throughout South-East Asia.
SwedishAlltfler människor märker att de fjärmar sig från frågor om näringsliv och ekonomi, att de börjar ikläda sig rollen av en slags världsregering.
That has now changed and more and more people are recognising that they are moving away from economic and financial issues and beginning to take on the role of a sort of world government.
SwedishI betänkandet placeras med rätta er konkurrenspolitik i rampljuset eftersom politiker inte ska ikläda sig kommissionsledamöters roll eller ens döma i enskilda fall.
This report is right to give your competition policy centre stage, because politicians should not, where specific cases are concerned, step into the shoes of the Commissioner or even the judge.
SwedishNu när Europeiska unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitik är under utformning är det en logisk utveckling att EU skall ikläda sig ansvaret för stabiliteten i hjärtat av sin egen kontinent.
Time and again, we have cause for concern about the emergence of shadow budgets capable of being monitored neither by the 25 national parliaments nor by the European Parliament.