"i alla riktningar" - Engelsk översättning

SV

"i alla riktningar" på engelska

EN
SV

i alla riktningar {adverb}

volume_up
Hundratals bränder bröt ut samtidigt, överallt, under dagar och nätter, och i alla riktningar.
Hundreds of fires broke out simultaneously, everywhere, throughout the day and night, and in all directions.
Handeln går i alla riktningar och genom att fokusera på en vara i synnerhet, kan man ibland förlora andra ur sikte.
Trade operates in all directions and, by focusing upon one product in particular, one can sometimes significantly lose out on another product.

Liknande översättningar för "i alla riktningar" på engelska

riktningar substantiv
English
alla pronomen
alla adjektiv
i preposition
i alla fall adverb
i alla avseenden

Användningsexempel för "i alla riktningar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishNär man skjuter i alla riktningar innebär det att inga av dessa mål är genomförbara.
Firing in all directions means that none of these objectives are practicable.
SwedishDet strider emot all europeisk politisk utveckling i alla riktningar.
It goes against every political development of Europe in every direction.
SwedishVi arbetar alltså inte i alla riktningar, utan vill i stället koncentrera oss på den frågan.
As such, we are not aiming in every direction, but instead wish to focus our attention on this issue.
SwedishFru María Muñiz De Urquiza, det är inte fysiskt möjligt för mig att titta i alla riktningar samtidigt.
Mrs Muñiz De Urquiza, it is not physically possible for me to be looking in all directions at once.
SwedishHundratals bränder bröt ut samtidigt, överallt, under dagar och nätter, och i alla riktningar.
Hundreds of fires broke out simultaneously, everywhere, throughout the day and night, and in all directions.
SwedishEU springer iväg från den i alla riktningar och Turkiet, vår anslutningskandidat, blockerar allt.
Europe is running away from it in every direction and Turkey, our accession candidate, blocks everything.
SwedishDet måste under alla omständigheter upphöra, med icke-förhandlingsbara politiska svar, som skall ges i alla riktningar.
In all circumstances this must be stopped by non-negotiable political answers given in every direction.
SwedishHandeln går i alla riktningar och genom att fokusera på en vara i synnerhet, kan man ibland förlora andra ur sikte.
Regarding the reciprocity mentioned in Mrs Lienemann’ s speech, I agree, but this needs to be discussed within the WTO.
SwedishEtt förstärkt samarbete i alla riktningar skulle inte vara försvarligt, utan det bör begränsas genom vissa precisa villkor.
Unrestrained enhanced cooperation would be inadmissible, and it must be recognized as bounded by precise conditions.
SwedishSamarbete behövs i alla riktningar.
Cooperation is needed in all directions.
SwedishHandeln går i alla riktningar och genom att fokusera på en vara i synnerhet, kan man ibland förlora andra ur sikte.
Trade operates in all directions and, by focusing upon one product in particular, one can sometimes significantly lose out on another product.
SwedishDitt sinne överskrider begränsningar, ditt medvetande utvidgas i alla riktningar och du befinner dig i en ny, större och underbar värld.
Your mind transcends limitations, your consciousness expands in every direction, and you find yourself in a new, great and wonderful world.
SwedishDet finns verkligen ett svart hål i hjärtat av Afrika, med dess brist på styrning, dess våldsamheter och dess flyktingströmmar i alla riktningar.
Indeed, there is a black hole at the heart of Africa, rudderless, violent and with a stream of refugees who are headed in all directions.
SwedishFöreställ dig att du skivar din kropp i alla riktningar, och sen försöker du sätta ihop alla skikt igen till en hög med information, till ett datablock.
Imagine that you slice your body in all these directions, and then you try to put the slices back together again into a pile of data, into a block of data.
SwedishDet krävs alltså en bred informationskampanj för att öka medvetandet i alla riktningar och motivera kvinnorna i arbetslivet, eftersom även kvinnorna måste ta sin del av ansvaret.
So we need a broad information and awareness-raising campaign in every direction and to motivate working women themselves, because they too must take their share of the responsibility.