"hus" - Engelsk översättning

SV

"hus" på engelska

volume_up
hus {enb. sing.}
EN
EN
EN
SV

hus {enbart singularis}

volume_up
Allt överskott kan användas till bidrag för isolering av hus.
Any surplus revenue could be used to provide grants for insulating homes.
Medlemsstaterna är tyvärr inte längre herrar i sina egna hus.
Mr President, Member States are unfortunately no longer the masters in their own homes.
Några har förlorat anhöriga, många sina hus och hem.
Some have lost relatives, and many their homes.

Användningsexempel för "hus" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishInte genom att bygga hus där utan genom att arrangera en verklig fredskonferens.
Not by building houses over there, but by organising a true peace conference.
SwedishEn av dem satte en pistol mot mitt ansikte och en annan rev ett hus med mig inuti.
One of them put a gun in my face, and another one tore a building with me inside.
SwedishFör egen del tror jag att fransmännen gör som de brukar och ser om sitt eget hus.
For my part I think the French will do as they always do and look after themselves.
SwedishDet är illegalt att bygga bosättningar på de ockuperade områdena och att riva hus.
It is illegal to build settlements on the occupied territories and demolish houses.
SwedishDet spanska ordförandeskapet utgör en möjlighet för oss att se om vårt eget hus.
The Spanish Presidency is an opportunity for us to put our house in order.
SwedishEn liknelse i bibeln lär läsaren att bygga sitt hus på klippa.
Mr President, a biblical parable teaches the reader to build his house on a rock.
Swedishså kommer Tads gård och hans hus - - och hans vete att vara till salu igen.
Tad's farm and his house and his fricking wheat will be right back on the market.
SwedishJag reste mig från den stora läderfåtöljen och började irra genom rummen i mitt hus.
I rose from the big empty chair and began to wander through the rooms of my house.
SwedishEnkelt uttryckt är den fria rörligheten för EU vad grunden är för ett hus.
To put it plainly, free movement is to Europe what foundations are to buildings.
SwedishSällan har vi sett ett så tarvligt och nationalistiskt spektakel i detta hus.
We have rarely seen such a miserly and nationalistic spectacle in this House!
SwedishDet är inte sant att vi börjar med taket när vi bygger vårt gemensamma hus.
It is not true that we are trying to build our common house from the roof down.
SwedishSamma dag förklarar vi EU vara ett öppet hus för sådan terroristverksamhet.
On that very day, we declare the EU is an open house for such terrorist activists.
Swedish. ~~~ 32,000 liter bränsle likvärdigt med att bygga ett hus.
So here is what we learned: 8,000 gallons of gas equivalent to build one house.
SwedishJag brukar vakta min systers hus, men jag påstår knappast att jag äger det.
I housesit for my sister all the time, it's not like I claim that I own her house.
SwedishJag vill inte har spelarna i ditt hus, och jag vill inte ha ungarna i anlägningen.
I don't want the players at your house, and I don't want your kids in the department.
SwedishParlamentet har begärt att en annan europeisk institution skall göra rent i sitt hus.
This House has demanded that another European institution should clean up its act.
SwedishEuropaparlamentet måste ta tillfället i akt och städa upp i sitt eget hus.
The European Parliament must profit from this occasion to clean up its own act.
SwedishJag skulle därför vilja vädja till medlemsstaterna att se om sitt eget hus.
I would therefore appeal to the Member States to put their own house in order.
SwedishNär den globala ekonomiska krisen kom började det hus som euroområdet utgör att skaka.
When the world economic crisis came about, this eurozone house began to totter.
SwedishRenoveringar - i synnerhet av kulturmärkta hus - kan däremot bli mycket kostsamma.
In contrast, renovations - particularly of listed buildings - could be very expensive.

Synonymer (svenska) till "hus":

hus