"hon-" - Engelsk översättning

SV

"hon-" på engelska

volume_up
hon- {enb. sing.}
EN
EN
volume_up
hon {pron.}
EN

SV hon-
volume_up
{enbart singularis}

1. "i sammansättningar"

hon- (även: höns)
volume_up
hen {substantiv}

Användningsexempel för "hon-" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag vill tacka Rama Yade för att hon tog upp frågan om rättssäkerhetsgarantier.
I should like to thank Mrs Yade for having raised the issue of procedural rights.
SwedishJag vill tacka föredraganden fru Dührkop Dührkop för att hon har gjort detta.
I should like to thank the rapporteur, Mrs Dührkop Dührkop, for doing just that.
SwedishHon pekar på flera faktorer som krävs för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete.
Callerstig points out several factors necessary for successful gender equality work.
SwedishJag tror att konsumenten själv kan bestämma och definiera vad han eller hon behöver.
I think the consumer can decide for himself and define in advance what he needs.
SwedishJag vill också tacka kommissionsledamoten för att hon nämnde konferensen i Finland.
I also wish to thank the Commissioner for mentioning the conference in Finland.
SwedishOm den nämnda användaren öppnar textdokumentet, kan han eller hon inte se området.
If that user opens the text document, he will not be able to see this section.
SwedishJag vill därför tacka Monica Frassoni för att hon har uppmärksammat dessa risker.
I would therefore like to thank Mrs Frassoni for drawing attention to these threats.
SwedishNärmast kan hon delta i valen som kandidat och hon kan rösta i ett annat EU-land.
Citizens can mainly stand as candidates in elections and vote in another EU country.
SwedishHerald of Free Enterprise sjönk 22 minuter efter det att hon avgått från Zeebrugge.
The Herald of Free enterprise sank within twenty-two minutes of leaving Zeebrugge.
SwedishJag vill tacka den ärade ledamoten för att hon godtar min fråga.
Madam President, I would like to thank the honourable lady for accepting my question.
SwedishDessutom pekar hon i betänkandet på nödvändigheten av att ändra direktiven.
In addition the report points out the necessary modification of the guidelines.
SwedishVidare vill jag tacka Cecilia Malmström för att hon deltar i vårt sammanträde.
I would also like to thank Mrs Malmström for being with us in this session.
SwedishSå länge människan har funnits här på jorden har hon förorenat.
Mr President, for as long as mankind has been here on earth, he has been polluting.
SwedishThors har rätt när hon talar om betydelsen av att tillämpa ett användarvänligt språk.
Mrs Thors was right to talk about the importance of having user-friendly language.
SwedishFöredragande var vår kollega Catherine Trautmann och hon är med oss här i dag.
Its rapporteur was our fellow Member, Mrs Trautmann, who is with us today.
SwedishFör det första är detta vår sista chans att behandla betänkandet, precis som hon säger.
Mr President, I should like to support Mrs Eriksson’ s request for three reasons.
SwedishVi hoppas naturligtvis att hon kommer att vara tillbaka hos oss så snart som möjligt.
We hope, naturally, that Mrs Kroes will be back with us as soon as possible.
SwedishJag instämmer i Corinne Lepages inlägg, särskilt i det sista hon sade.
Madam President, I concur with the speech by Mrs Lepage, particularly the last section.
SwedishJag vill tacka Linda McAvan för att hon tagit upp den här frågan.
Mr President, I would like to thank Mrs McAvan for tabling this question.
SwedishJag tackar föredraganden särskilt för att hon godtog två av mina ändringsförslag.
I thank the rapporteur for accepting two of my amendments in particular.