"heter" - Engelsk översättning


Infinitiv av heter: heta
SV

"heter" på engelska

volume_up
het {adj.}

SV heta
volume_up
[hette|har hetat] {verb}

Matfetter av vegetabiliska oljor får exempelvis inte heta smör.
For example, edible fats from vegetable oils should not be called butter.
Att det nya fördraget kommer att heta Parisfördraget, det har städernas stad inte förtjänat.
That the new treaty is to be called the Paris Treaty is unfair on the city of cities.
För det första ser det ut som om man inte ens kan få reda på vad det skall heta.
In the first place, it looks as if it was not even possible to work out what it should be called.

Användningsexempel för "heter" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishI övriga fall visas ett inmatningsfält som heter Värde, Minimum eller Maximum.
Otherwise, you will see an input field with the names value, minimum or maximum.
SwedishDetta betänkande heter ?Kvinnor och idrott?, men syftet är gemensamt utövande.
This report is entitled 'Women and Sport' but its objective is mixed participation.
SwedishJag hoppas att rådet skall arbeta för ett inkluderande angreppssätt som det heter.
I hope that the Council will commit itself to a so-called inclusive approach.
SwedishDet heter inte " Säkerhet i Bryssels Leopoldkvarter" utan " Kriminalitet i Bryssel" .
It is not "safety in the Leopold District of Brussels' but "crime in Brussels' .
SwedishDet är en studie från Harvard Business School, om en kvinna som heter Heidi Roizen.
There's a famous Harvard Business School study on a woman named Heidi Roizen.
SwedishOch våra dagars EU-mantra heter OFSR - område för frihet, säkerhet och rättvisa.
And our current EU mantra is AFSJ: Area for Freedom, Security and Justice.
SwedishDetta betänkande heter? Kvinnor och idrott?, men syftet är gemensamt utövande.
This report is entitled 'Women and Sport ' but its objective is mixed participation.
SwedishArtikeln heter ”The influence of DLC Coating on EHL friction coefficient”.
The article is called "The influence of DLC Coating on EHL friction coefficient".
SwedishDär jag kommer ifrån, i distriktet Aachen, finns det en stad som heter Herzogenrath.
Where I live, in the district of Aachen, there is a town called Herzogenrath.
SwedishDet som nu heter " som med tiden skulle kunna leda till" lyder nu " med sikte på" .
The present wording 'which might in time lead to' now reads 'in the perspective of'.
SwedishJag heter nu som förr Swoboda och är också stolt över detta typiskt tyska namn.
I am still called Swoboda and I am also proud of this typical German name.
SwedishHan har nyligen kommit ut med en fantastisk bok som heter "Storms of My Grandchildren".
He came out with a wonderful book recently called "Storms of My Grandchildren."
SwedishDen heter "Pop-it," Den handlar om sådant små barn gör med sina föräldrar.
It's called "Pop-It," And it's about the things little kids do with their parents.
Swedish~~~ AM: Ett företag i San Diego som heter Flex-Foot.
(Audience: Who made them?) AM: It's a company in San Diego called Flex-Foot.
SwedishJag startade en webbplats 2005, med några kompisar, som heter Reddit.com.
Started a website back in 2005, with a few friends of mine, called Reddit.com.
SwedishDet finns endast ett svar på denna olycka, och det svaret heter: Nedrustning nu!
There can only be one response to this accident, and that response is 'disarmament now' .
SwedishDet finns endast ett svar på denna olycka, och det svaret heter: Nedrustning nu!
There can only be one response to this accident, and that response is 'disarmament now '.
SwedishJag vet inte vad det heter på tyska, men det borde ju ni som vice talman veta!
I do not know what that is in German, but you, as Vice-President, should.
SwedishDen heter The comprehensive social impact assessment of MOX use in Light water reactors.
Would the Council please obtain a copy of this report and study its implications?
SwedishDet heter inte " Säkerhet i Bryssels Leopoldkvarter " utan " Kriminalitet i Bryssel ".
It is not " safety in the Leopold District of Brussels ' but " crime in Brussels '.