"herravälde" - Engelsk översättning

SV

"herravälde" på engelska

SV herravälde
volume_up
{neutrum}

herravälde (även: styre)
volume_up
domination {substantiv}
När det gäller ”utländskt herravälde” så anses det vara fallet om en präst utifrån kommer in.
And, as regards 'foreign domination', if an outside preacher comes in, that is regarded as 'foreign domination'.
Den ökande användningen av män och kvinnor som tillfällig arbetskraft står i centrum för oligarkins herravälde i Europa precis som på annat håll.
The casualisation of male and female workers is at the heart of the oligarchy's domination logic, in Europe as elsewhere.
De två årtiondena för experimentet med USA:s herravälde har nått sitt slut och ska ersättas av ett multipolärt koncept som också kan leda till konflikter.
The two decades of the experiment of US domination are coming to an end, to be replaced with a multipolar concept that may also lead to conflict.
herravälde (även: överlägsenhet)
volume_up
ascendancy {substantiv}
herravälde (även: överlägsenhet)
volume_up
ascendency {substantiv}
herravälde (även: myndighet, bud, kontroll, befallning)
volume_up
command {substantiv}
herravälde (även: kontroll, behärskning, makt att reglera, styr)
volume_up
control {substantiv}
herravälde (även: makt, dominans)
volume_up
dominance {substantiv}
herravälde (även: område, välde, dominion)
volume_up
dominion {substantiv}
Den nuvarande tillströmningen av människor från Nordafrika är ännu en kris som EU tjänar på och utgör ytterligare en möjlighet för EU att utöka sin makt och sitt herravälde.
The current influx of people from North Africa is, of course, just another beneficial crisis that gives the EU another opportunity to extend its power and dominion.
herravälde (även: våld, tag, grepp, fattningsförmåga)
volume_up
grasp {substantiv}
herravälde (även: makt, kunskap, skicklighet, övertag)
volume_up
mastery {substantiv}
herravälde (även: svängning, gungning, makt)
volume_up
sway {substantiv}

Synonymer (svenska) till "herravälde":

herravälde

Användningsexempel för "herravälde" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet börjar bli dags att göra slut på Herrens armés upprörande herravälde.
It is high time that the appalling rule of the 'Lord's Army' was brought to an end.
SwedishDet börjar bli dags att göra slut på Herrens armés upprörande herravälde.
It is high time that the appalling rule of the 'Lord's Army ' was brought to an end.
SwedishDe islamiska domstolarnas förbund har etablerat sitt herravälde i södra Somalia.
Mr President, the rule of the Union of Islamic Courts has been established in southern Somalia.
SwedishDenna kommer inte att lyckas om vi inte kan bryta brottslingarnas herravälde.
It will not work unless we can break the hold of the gangsters.
SwedishFörstod vi verkligen inte att Iran använde denna konflikt som ett medel för att få herravälde över regionen?
Did we really not see that Iran was using this conflict as a means of gaining hegemony in the region?
SwedishDet har varit under svenskt herravälde, under ryskt, under finländskt och nu är det återigen under ryskt herravälde.
It has been under Swedish rule, then Russian, then Finnish and is now back under Russian rule again.
SwedishSolidaritet, inte fruktlös rivalitet eller löjliga strävanden efter herravälde: det är det budskap jag ville ge er innan jag avgår.
It will be overcome simply by adhering to a basic principle, the principle of solidarity.
SwedishVi kan inte bara tänka på ekonomiska frågor, på vattenfrågor och frågan om herravälde över Genesarets sjö och så vidare.
We cannot limit our concern to economic issues or matters of water, the sovereignty of Lake Tiberias and so on and so forth.
SwedishDet faktum att vetenskapen är och måste förbli utanför politikens herravälde gör att vetenskapsmän är diplomater som man sätter tilltro till.
The fact that science is and must remain outside the realm of politics makes scientists trusted diplomats.
SwedishMan skapar nya system för funktion och omröstning som ger makt och herravälde åt dem som vissa kallar pionjärstater.
New administrative and voting systems are being created which give power and hegemony to those that some people call pioneer states.
SwedishHongkong har bytt herravälde.
SwedishDen inrättades från början för att säkra Förenta staternas och stora transnationella koncerners finansiella och industriella herravälde.
It was initially set up to ensure the financial and industrial hegemony of the United States and major transnational groups.
SwedishVi har ett amerikanskt herravälde.
SwedishDet jag vill säga med detta är att Förenta staterna helt tydligt innehar en ställning med exempellöst politiskt och militärt herravälde.
What I mean to say by this is that the United States clearly enjoys a position of unprecedented political and military hegemony.
SwedishSolidaritet, inte fruktlös rivalitet eller löjliga strävanden efter herravälde: det är det budskap jag ville ge er innan jag avgår.
Solidarity, not fruitless rivalries or ridiculous aspirations to hegemony: that is the message I wanted to leave you with on my departure.
SwedishDet är allmänt känt att det skedde grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna under general Pinochets femtonåriga herravälde i Chile.
It is a universally known fact that human rights were violated during General Pinochet's 15-year rule in Chile, sometimes flagrantly so.
SwedishUnder nästan fem årtionden, under det osmanska rikets herravälde, kännetecknades det våld som riktades mot den bulgariska befolkningen av kriterierna för folkmord.
For almost five centuries, under the rule of the Ottoman state, the violence against the Bulgarian people was marked by the features of genocide.
SwedishJo 1848, under kampen mot Österrike-Ungerns herravälde över Milano lyckades de milanesiska patrioterna minska cigarettkonsumtionen för att skada dubbelmonarkins finanser.
In 1848, during the fight against the rule of the Austro-Hungarian Empire in Milan. In order to damage the Empire' s finances, the Milanese managed to reduce consumption of cigarettes.
SwedishJag hoppas uppriktigt att det kommande toppmötet mellan EU och Ryssland kommer att bli ett tillfälle att visa Europeiska unionens solidaritet mot Rysslands herravälde inom energisektorn.
I earnestly hope that the forthcoming EU-Russia summit will be an opportunity to demonstrate the European Union's solidarity in the face of Russia's hegemony in the energy sector.
SwedishDenna vulgära materialism, som man ibland tillskriver marxisterna, tillhör i dag en cynisk kapitalism vars enda projekt är att utvidga handelsvarornas herravälde på bekostnad av sociala behov.
This crude materialism, sometimes attributed to Marxists, has now been adopted by cynical capitalists whose only aim is to extend the rule of trade regardless of social needs.