"hederlighet" - Engelsk översättning

SV

"hederlighet" på engelska

SV hederlighet
volume_up
{utrum}

hederlighet (även: tro, religion, förtroende, tillit)
volume_up
faith {substantiv}
hederlighet (även: integritet, rättrådighet)
volume_up
integrity {substantiv}
Det har också något att göra med säkerhet vid transporter, med miljövänlighet, hederlighet osv.
It also has something to do with transportation, environmental considerations, integrity, etcetera.
Skillnaden mellan att säga ”begått några överträdelser i arbetsordningen” och säga ”systematisk överträdelse” handlar endast om intellektuell eller icke-intellektuell hederlighet.
The difference between saying ‘breached some of the Rules’ and saying ‘systematic breaches’ is merely one of intellectual integrity, or otherwise.
Frågan är dock kopplad till ett mycket större problem - den ofta förekommande bristen på hederlighet och professionalism inom polis och säkerhetsstyrkor i Europa.
However, this issue is related to a much greater problem - to the frequent lack of integrity and professionalism within police and security forces throughout Europe.
hederlighet (även: rättsskaffenhet)
volume_up
rectitude {substantiv}

Synonymer (svenska) till "hederlighet":

hederlighet
Swedish

Användningsexempel för "hederlighet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishNi sade många oerhört fina saker om EU-medborgarskap och rättvisa och hederlighet.
You made many wonderful comments about European citizenship and fairness and honesty.
SwedishPolitiker som inte uppfyller medborgarnas krav på hederlighet och effektivitet avsätts i demokratiska val.
Politicians who are not as honest and effective as voters demand are replaced in democratic elections.
SwedishEftersom det är omöjligt att lagstifta fram hederlighet måste regeringen göra mer än att uttala sig emot korruption gång efter annan.
Since honesty by decree is impossible, the government will need to do more than spell out its opposition to corruption time and again.
SwedishDet avtal som uppnåtts är ett som baseras på principerna - vilka var mycket viktiga i avtalet - om samtycke, samarbete, hederlighet och rättvisa.
The agreement reached is one that is based on the principles - which were very crucial in the agreement - of consent, cooperation, fairness and justice.
SwedishMed andra ord: är ni beredda att straffa oduglighet, för i det här specifika fallet tror jag på den berörda kommissionärens personliga hederlighet.
In other words, are you ready to sanction incompetence, because, in this specific case, I trust in the personal honesty of the commissioner in question.
SwedishLåt oss på det viset, med intellektuell hederlighet och, tror jag, med denna form av samarbete, mäta i vilken utsträckning det som sägs och det som görs skiljer sig åt.
We must measure in this way, with intellectual honesty and, I believe, this form of cooperation, any difference between what is said and what is done.
SwedishVissa bankdirektörers, affärsmäns och blankares girighet bär utan tvivel skulden men det är också ett misslyckande för regeringarna att garantera öppenhet och hederlighet i sina affärer.
The greed of individual bankers, traders and short-sellers is certainly to blame, but so too is the failure of governments to ensure transparency and honesty in their dealings.