"handhavande" - Engelsk översättning

SV

"handhavande" på engelska

SV

handhavande {utrum}

volume_up
I vilket fall som helst skulle resultatet bli mycket större öppenhet i fråga om finansieringens art och handhavande.
In any case the outcome would be far greater transparency regarding the nature and management of funds.
Jag ser inga hinder mot en framtida harmonisering av bestämmelserna på detta område för säkert handhavande av radioaktivt avfall och avveckling av kärnanläggningar.
I do not see any obstacles to future harmonisation of rules in the field of safe management of radioactive waste and decommissioning of nuclear installations.
Edith Cresson bär ansvaret för en usel ledning av Leonardo, olämpligt handhavande av pengar, nepotism samt avsevärda oklarheter vid utdelandet av uppdrag till externa rådgivare.
Mrs Cresson is responsible for the lamentable management of Leonardo, and for mismanagement of funds, nepotism and considerable irregularities in the commissioning of external consultants.
handhavande (även: hantering, handhavande)
Utvärdering görs även av torkningsparametrar samt praktiskt handhavande vid torkning i industriskala.
Evaluation also includes drying parameters and practical handling during drying on an industrial scale.
handhavande (även: bemötande, kur)

Användningsexempel för "handhavande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishUtvärdering görs även av torkningsparametrar samt praktiskt handhavande vid torkning i industriskala.
Evaluation also includes drying parameters and practical handling during drying on an industrial scale.
SwedishI vilket fall som helst skulle resultatet bli mycket större öppenhet i fråga om finansieringens art och handhavande.
I should state that it could only come about in the context of a global agreement with the Council.
SwedishI vilket fall som helst skulle resultatet bli mycket större öppenhet i fråga om finansieringens art och handhavande.
In any case the outcome would be far greater transparency regarding the nature and management of funds.
SwedishDen gällande och trovärdiga kliniska laboratoriekontrollen utgör en nödvändig förutsättning för den process som består av insamling och handhavande av blod.
Timely and reliable clinical and laboratory control is a necessary precondition for the collection and provision of blood.
SwedishSedan EU antagit regler om handhavande vägtarfikfordon, har det finnits en lucka i lagstiftningen för fordon som inte är avsedda att användas för transporter på väg.
Following the adoption of the EU rules on the operation of road vehicles, there has been a gap in legislation hitherto on non-road mobile machinery.
SwedishJag ser inga hinder mot en framtida harmonisering av bestämmelserna på detta område för säkert handhavande av radioaktivt avfall och avveckling av kärnanläggningar.
I do not see any obstacles to future harmonisation of rules in the field of safe management of radioactive waste and decommissioning of nuclear installations.
SwedishEdith Cresson bär ansvaret för en usel ledning av Leonardo, olämpligt handhavande av pengar, nepotism samt avsevärda oklarheter vid utdelandet av uppdrag till externa rådgivare.
Mrs Cresson is responsible for the lamentable management of Leonardo, and for mismanagement of funds, nepotism and considerable irregularities in the commissioning of external consultants.

Synonymer (svenska) till "handhavande":

handhavande