"halva" - Engelsk översättning

SV

"halva" på engelska

EN

SV halva
volume_up
{utrum}

halva (även: hälft, hälften, halvback)
volume_up
half {substantiv}
Detta behövde också kritiseras, eftersom halva sanningen inte är sanningen.
That also needed to be denounced, because half of the truth is not the truth.
1900-talets första halva var en människans katastrof - en världsomstörtning.
The first half of the 20th century was an absolute disaster in human affairs, a cataclysm.
Frågorna kommer inte att vara lättare att lösa under årets andra halva.
In the second half of this year it will not be any easier to resolve the issues.

Synonymer (svenska) till "halva":

halva
Swedish

Användningsexempel för "halva" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishFör det andra: På lång sikt bör vi absolut inte nöja oss med halva åtgärder.
We have also said that in the long term, you really do need to get down to brass tacks.
SwedishDetta är just budskapet i kommissionens vårrapport och i rapporten efter halva tiden.
This, indeed, is the message of the Commission’s spring report and of the interim report.
SwedishJag tänker på revisionen efter halva tiden av den gemensamma jordbrukspolitiken.
I refer to the mid-term review of the common agricultural policy.
SwedishDet finns två frågor beträffande den reform efter halva tiden vi har framför oss.
There are two issues in relation to the mid-term reform before us.
SwedishMan måste visa betydligt mer villighet att möta parlamentet på halva vägen.
It needs to show much greater willingness to meet Parliament halfway.
SwedishVi har i dag fått lyssna till många halva uttalanden och luddiga antydningar.
Mr President, today we have heard many minced words and unclear allusions.
SwedishVid utgången av 1996 har halva den löpande programplaneringsperioden gått.
With the conclusion of 1996 we reached the midway point in the current programming period.
SwedishSlutsatser efter G8-mötet - Halva vägen för millenniemålen för utveckling (debatt)
Conclusions of the G8 meeting - MDGs at the Midway Point (debate)
SwedishSå, jag springer på dessa, och har chockat halva världen med dem.
(Applause) These are supposed to simulate the actual form of a sprinter when they run.
SwedishDetta är just budskapet i kommissionens vårrapport och i rapporten efter halva tiden.
Can we declare ourselves satisfied, in this field and in others?
SwedishÖversyn efter halva tiden betyder för mig att man granskar Agenda 2000 och de nuvarande bestämmelserna.
For me, a 'mid-term review ' means reviewing Agenda 2000 and the current rules.
SwedishÖversyn efter halva tiden betyder för mig att man granskar Agenda 2000 och de nuvarande bestämmelserna.
For me, a 'mid-term review' means reviewing Agenda 2000 and the current rules.
SwedishDet verkar konstigt att bara halva partnerskapet behöver ta ansvar i ett system med delad förvaltning.
It is obvious to anyone that one of the main problems is that of shared management.
SwedishNär det gäller översynen efter halva tiden av strukturfonderna bör dessa åtgärder vidtas.
These provisions must be adopted when the mid-term review of the Structural Funds is undertaken.
SwedishMen helt lyckat är det emellertid på ett villkor: det är att ni inte stannar på halva vägen.
But it will only be completely successful on one condition: that you do not stop in midstream.
SwedishEfter Islands kris har Islands valuta förlorat halva sitt värde.
In the wake of the crisis in Iceland, the value of the Icelandic currency has been halved.
SwedishEuropeiskt åtgärdsprogram för trafiksäkerhet - lägesrapport efter halva tiden (omröstning)
European Road Safety Action Programme - Mid-Term Review (vote)
SwedishHelmut Kuhne sade att han bara varit med er under halva er tid här i parlamentet.
The reforms for which we have striven have now been set in motion; they must not be put off to another day.
SwedishAtt bara gå halva vägen i fråga om skyddet var därför obegripligt.
It therefore made no sense only to go halfway towards protection.
SwedishEnligt Världshälsoorganisationen är mer än halva Europas befolkning överviktig eller lider av fetma.
World Health Organisation data reveals that 50% of Europe's population is overweight or obese.